Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי מדרכי חיים מסלונים

רבי מדרכי חיים מסלונים

י"ב

טבת

ה-תשי"ד

י"ב

טבת

ה-תשי"ד

רבי מרדכי חיים ב"ר יהודה לייב מסלונים

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע