Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי מאיר יחיאל אלשטוק

רבי מאיר יחיאל אלשטוק

י"ט

אדר

תרפ'ח

י"ט

אדר

תרפ'ח

בעמח"ס אור תורה," מאיר עיני חכמים", "מאיר לארץ", "אור טהרה", "טוב עין", קונטרס "נס לשושנים", וספר "בית מאיר".

רבותיו: רבי אלימלך מגרודז′יסק זיע"א, רבי ישראל יהושע מקוטנא זיע"א.

נפטר י"ט אדר תרפ"ח יש מצבה (הגוי שפינה את הקבר שלו סיפר שהוציא את עצמותיו ושם אותם מתחת למצבה שלו).
 
שפתותיו דובבות בקבר:
מספר "מאיר עיני חכמים", בסופו בפתגמים: "באבות וקנה לך חבר היינו קנה עצמך לך לחבר (לתלמיד חכם) דאל תאמר שא

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע