Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי מאיר אייזנשטאט – מהר"ם א"ש

רבי מאיר אייזנשטאט – מהר"ם א"ש

כ"ד

טבת

ה'תרי"ב

כ"ד

טבת

ה'תרי"ב

רבי מאיר אייזנשטאט המכונה מהר"ם א"ש, נולד בשנת ה'תק"ם, בעיר אייזנשטאט שבהונגריה (כהיום אוסטריה), לאביו רבי יהודה לייב.

חייו:
בילדותו למד רבנו תורה אצל אביו רבי יהודה לייב, לאחר מכן שלחו אביו ללמוד תורה מפי רבי רפאל מגלאגוב שהיה הדיין באייזנשטאט.

כאשר פתח החתם סופר את ישיבתו בעיר מטרסדורף, הפך רבנו להיות מראשוני תלמידיו, גם כאשר העתיק החתם סופר את הישיבה לעיר פרשבורג, עבר רבנ ויחד עמו לישיבה החדשה, עד אשר נחשב רבנו לאחד מגדולי תלמידי החתם סופר.

נישואיו:
בשנת ה'תקס"ב נשא רבנו לאשה את מרת חנה בת רבי דוד דייטש מחבר ספר אהל דוד ואב"ד בק"ק כגון: ימניץ, סרדהל ועוד.

רבנותו:
בשנת התקס"'ז הוזמן רבנו אחר כבוד לכהן כאב"ד בעיר 'ייאה' והוא בן עשרים ושבע שנים בלבד.

עשרה שנים לאחר מכן בשנת תקע"ז עבר רבנו לכהן כאב"ד בעיר 'באלאש יארמוט' בה הקים ישיבה גדולה ובה כשישים תלמידים.

בשנת ה'תקצ"ה הוזמן רבנו לכהן כרב ואב"ד בעיר אונגוואר המעטירה, בה הקים את ישיבתו מחדש, שם למדו מאות תלמידים וביניהם מחשובי רבנ הונגריה.

לאחר פטירת רבו החתם סופר בתחילת שנת ת'"ר, החלו המוני לומדים להפנות אל רבנו את שאלותיהם, מאז כתב רבנו מאות ואלפי תשובות בהלכה ונחשב בזמנו לגדול המנהיגים ביהדות הונגריה.

פטירתו:
בכ"ד טבת שנת ה'תרי"ב נפטר רבנו ונשמתו עלתה הישר לפני כסא הכבוד ומנחותו כבוד בעיר אונגוואר.

מספריו:
שו"ת אמרי א"ש – שני חלקים.
אמרי בינה – על הש"ס
אמרי יושר
אמרי א"ש – על התורה
אמרי א"ש – על הגדה של פסח

מילדיו:
רבי מנחם, אב"ד חוסט – אונגוואר
רבי יהודה, אב"ד סאבראנץ
רבי חיים
בתו אשת רבי צבי הירש וייס
בתו אשת רבי שמעון קעהלמאן
בתו אשת רבי מרדכי לייב באנעט

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע