Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי לייב מקאלאמיי

רבי לייב מקאלאמיי

ג'

אייר

ה-תק"ה

ג'

אייר

ה-תק"ה

רבי לייב פיסטינער מקאלאמיי, תלמיד הבעל שם טוב

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע