Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי ישכר דוב רוקח‚ המהרי"ד מבעלזא

רבי ישכר דוב רוקח‚ המהרי"ד מבעלזא

כ"ב

חשוון

ה-תרפ"ז

כ"ב

חשוון

ה-תרפ"ז

ב"ר יהושע רוקח (המהר"י מבעלזא)
 
נולד לאדמו"ר השני בשולשלת בעלזא.
עם פטירת אביו רבי יהושע רוקח בכ"ג שבט ה'תרנ"ד (1894) הוכתר כרב העיירה בעלזא וכרבם ומנהיגם של חסידי בעלזא.
עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה ואחרי שהעיירה בעלזא הפכה לשדה קרב, התיישב זמנית בעיר מונקאץ' בהונגריה.
עם סיום המלחמה חזר לבעלזא.
נחשב היה מנהיג יהודי בולט בגליציה והונגריה. נודע כפועל ישועות שאלפים פנו אליו להתברך מפיו.
נפטר בליל שבת קודש כ"ב במרחשוון ה'תרפ"ז (1926). אלפים לקחו חלק בהלוייתו.
 
נקבר ליד אבותיו בבית העלמין בעיירה בעלזא.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע