Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי יצחק יואל מליניץ

רבי יצחק יואל מליניץ

כ"ה

חשוון

ה'תקפ"ח

כ"ה

חשוון

ה'תקפ"ח

רבי יצחק יואל מליניץ, נולד בשנת ה'תקנ"ג, לאביו רבי גדליה מליניץ.

נישואיו:
נשא לאשה את בתו של רבי יעקב מלוברטוב.

רבנותו:
רבי שמואל יהודה לייב אחיו של רבנו ירש את כס הרבנות בעיר ליניץ מאביו רבי גדליה, לאחר שרבי שמואל יהודה לייב  נפטר בעודו צעיר לימים ירש רבנו וישב על כס הרבנות במקום אחיו.

פטירתו:
כאחיו, כך גם רבנו נפטר בצעירותו ובכ"ה חשוון ה'תקפ"ח נפטר רבנט ונשמתו עלתה בסערה השמיימה. בן שלשים וחמישה שנים היה רבנו בפטירתו ומנוחתו כבוד בעיר מחנובקה

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע