Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי יצחק טווערסקי האדמו"ר מאלעסק

רבי יצחק טווערסקי האדמו"ר מאלעסק

י"ד

כסלו

ה'תש"א

י"ד

כסלו

ה'תש"א

ב"ר ברוך מאיר

רבי יצחק טווערסקי מבעלץ-אזארניץ, האדמו"ר מאלעסק, נולד לאביו רבי ברוך מאיר טווערסקי ב"ר מנחם נחום טווערסקי מטשערנאביל ב"ר אהרן מטשערנאביל בנו בכורו של רבי מרדכי המגיד מטשערנאביל, ולאמו הרבנית בתו של רבי יעקב יצחק טווערסקי ממאקרוב ב"ר מנחם נחום ממאקרוב ב"ר מרדכי המגיד מטשערנאביל זי"ע.
 

נישואיו:
רבינו נשא לשאה את בתו של רבי ישראל אשכנזי האדמו"ר מאולעסק.

 

אדמורו"תו:
משנת תרע"א היה רבנו לאדמו"ר מאלעסק בבלצי -בוסראביה, הרבה לכתוב קמיעות וגם מרשמי רפואות.

 

השואה האיומה:
ביום הראשון לכניסת הנאצים ימ"ש נשרפה בעלץ, הוא נשלח עם יהודי העיר לטראניסטריה, עם יהודים אחרים הושב בכפר אובידווקה.

הנאצים ימ"ש התעללו בו הם קשרוהו לאילן ותלשו את שערות זקנו ופיאותיו כשהוא עטוף בטלית, בכל זעקה שהוציא מפיו, היו היהודים צריכים למחוא כף.

 

פטירתו:
וביום י"ד כסלו תש"א לאחר שעינוהו הוציאוהו להורג.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע