Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי יצחק הלוי מברזנא

רבי יצחק הלוי מברזנא

ט"ו

אלול

ה'תרכ"ה

ט"ו

אלול

ה'תרכ"ה

רבי יצחק הלוי מברזנא, נולד לאביו רבי יחיאל מיכל.

נישואיו:
רבנו נשא לאשה את בתו של רבי אהרן מטשרנוביל

אדמורו"תו:
רבנו הרבה לנסוע אל חסידיו, להיות קרוב אליהם, להדריכם ולהורות להם את הדרך אשר ילכו בה.
בימיו גדלה החסידות ברזנא באלפי חסידים אשר היו מפוזרים על כל מחוז וואהלין

פטירתו:
בשנת ה'תרכ"ה ט"ו לחודש אלול נפטר רבנו ונשמתו עלתה בסערה השמיימה.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע