Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי יעקב שמשון

רבי יעקב שמשון

י"ט

אדר

ה-תר"מ

י"ט

אדר

ה-תר"מ

אב"ד קוסוב, בן רבי חיים בעל התורת חיים

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע