Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי יעקב קופיל חסיד זיע"א

רבי יעקב קופיל חסיד זיע"א

ט"ו

אלול

ה'תקמ"ז

ט"ו

אלול

ה'תקמ"ז

רבי יעקב קופיל חסיד, היה מתלמידיו של הבעש"ט, אבי שושלת קוסוב-ויז'ניץ‏.

חייו
נולד בעיירה למשפחה פשוטה, אביו היה סוחר ואמו באה מבית אמיד, לאחר נישואיו עבר לעיירה קולמייא ושם קיבל את שם משפחתו – הגר‏.

דרכו הייתה נסתרת עד שגילה אותו הבעל שם טוב שקירב אותו, בתחילה התקרב אל הבעל שם טוב והיה מחסידיו ואט אט הפך למקורב אליו ותלמידו.

תפילתו הערבה ודבקותו הנפלאה גרמו לכך שהבעל שם טוב יבחר בו כשליח ציבור קבוע בבית מדרשו‏, על פי האגדה הבטיח הבעל שם טוב לתלמידו כי מחוז מרמורש יהיה שייך לזרעו‏.

בסוף ימיו החל להנהיג עדת חסידים קטנה.
נפטר בט"ו באלול בשנת תקמ"ז.

ילדיו
רבי יצחק מקולמייא.
בלומא אשת הרב צבי הירש ובשנית אשת רבי אורי מסטרליסק.
רבי מנחם מנדל מקוסוב (אהבת שלום) שהיה האדמו"ר הראשון בשושלת קוסוב שממנה המשיכה ויז'ניץ.

כיום בית הקברות הרוס ומחלקת הגז של העיירה נמצאת במקום בית הקברות

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע