Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי יעקב יוקל הלוי הורביץ מגלונה

רבי יעקב יוקל הלוי הורביץ מגלונה

י"ג

אלול

ה'תקט"ו

י"ג

אלול

ה'תקט"ו

בן רבי מאיר

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע