Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי יחיאל יהושע רבינוביץ מביאלא

רבי יחיאל יהושע רבינוביץ מביאלא

כ"א

שבט

ה'תשמ"ב

כ"א

שבט

ה'תשמ"ב

ב"ר ירחמיאל צבי

רבי יחיאל יהושע רבינובץ מביאלא, נולד בשנת ה'תרס"א ה' לחודש טבת, לאביו רבי ירחמיאל צבי משדליץ ב"ר יצחק יעקב מביאלא ב"ר נתן דוד משידלובצא ב"ר ירחמיאל מפשיסחא ב"ר יעקב יצחק היהודי הקדוש מפשיסחא, ולאמו בת רבי אריה לייבוש (השני) מאוז'רוב.
 

חייו:
בהיותו ילד צעיר כבן חמש נפטר אביו ורבנו גודל וחונך על ברכי אבי אמו רבי אריה לייבוש (השני) מאוז'רוב.

 

נישואיו:
רבנו נשא לאשה את בתו של רבי אליעזר ברנהולץ מוולודאבה.

 

רבנו היה מחשובי תלמידיו של רבי אברהם מרדכי אלתר מגור.
 

אדמו"רותו:
בשנת ה'תרפ"ד, רבנו היה אז כבן עשרים ושלש כאשר הוא שב לעיר שדליץ על מנת למלא את מקום אביו בהנהגת חסידות ביאלא.
רבנו הקים בעירו ישיבה בה למדו מאות בחורים והיה נערץ על בני עירו והסביבה.

 

השואה האיומה:
בשנת ה'תרצ"ט עם כניסת הנאצים לפולין, נמלט רבנו יחד עם חלק נכבד מחסידיו אל תוך שטחי פולין בכיבושה של ברית המועצות (במסגרת הסכם ריבנטרופ-מולוטוב), מן הפח הנאצי אל הפחת הסובייטי, כך מסתבר, כאשר שלחו את רבנו לסיביר שם סבל סבל גשמי בל יתואר מלווה בסבל רוחני אדיר.

מסופר כי כמה וכמה פעמים כאשר הדבר יתאפשר, שבר רבנו את הקרח מעל גבי הנהר וטבל במים הקפואים, כל זה כדי לא לוותר על מקווה.
 

ארץ ישראל:
בדרך לא דרך שרד רבנו את מלחמת העולם השנייה, בשנת ה'תש"ז הצליח לעלות ארצה והשתקע בתל אביב, שם היה הריכוז החרדי הגדול באותם ימים.
בשנת ה'תשט"ו עבר רבנו לגור בירושלים בה הקים את בית מדרשו מחדש בשביל חסידיו שהסתופפו סביבו.

 

גדולתו:
אדמו"רי גור אהבו ואף העריכו את רבנו עד למאד והיו שולחים אליו קוויטל'אך (פתקאות) עם פדיונות של חסידיהם על מנת שיעניק להם מברכתו.
רבנו כיהן כחבר במועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, זמן קצר לאחר מכן פרש רבנו מהמועצה בהדגישו שאין ברצונו להיות מעורב בפוליטיקה.

 

פטירתו:
בכ"א שבט ה'תשמ"ב נפטר רבנו ונשמתו עלתה בסערה השמיימה. מנוחתו כבוד בהר הזיתים חלקת בני ווארשא.

 

מספריו:
חלקת יהושע, על שם הספר נקרא רבנו "בעל החלקת יהושע".
סדר היום, הודפס עוד בחייו.
קדושת חלקת יהושע, אוסף כתבים שהשאיר אחריו רבנו ונאספו לחמישה כרכים
סדור תפילה חלקת יהושע
מחזור חלקת יהושע
תהילים חלקת יהושע

 

מילדיו:
רבי ירחמיאל צבי יהודה רבינוביץ, אדמו"ר מביאלא פשיסחא.
רבי יעקב יצחק רבינוביץ, אדמו"ר מביאלא רמת אהרן.
רבי דוד מתתיהו רבינוביץ, אדמו"ר מביאלא בני ברק.
רבי בן ציון רבינוביץ, אדמו"ר מביאלא.

 

נכדו ר' שמחה רבינוביץ, מחבר סדרת הספרים "פסקי תשובות".
נכדו ר' צבי רבינוביץ, מחבר סדרת הספרים "עיוני הלכות".

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע