Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי יוחאי

רבי יוחאי

א'

תשרי

א'

תשרי

 
רבי יוחאי היה אביו של רשב"י.
בהקדמת הזוהר [יא, א] מובא כי רבי רחומאי שהיה אדם גדול ושבע ימים, ועיניו כהו מלראות, אמר לרבי פנחס: שמעתי בודאי שיוחאי חברנו יש לו מרגלית אבן טובה, דהיינו בנו. והסתכלתי באור המרגלית ההיא, שהוא יוצא כהארת השמש מנרתיקה, ומאיר את העולם כולו.
כשהתכנסו החכמים בכרם ביבנה, היו שהוכיחו מהפסוקים שעם ישראל עתיד לשכוח את התורה [עמוס ח, יא]: 'הנה ימים באים נאם ה' אלהים והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמוע את דברי ה'. וכן: [עמוס ח, יב]: 'ונעו מי

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע