Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי חיים בן עטר – האור החיים זיע"א

רבי חיים בן עטר – האור החיים זיע"א

ט"ו

תמוז

ה'תק"ג

ט"ו

תמוז

ה'תק"ג

ב"ר משה

רבי חיים בן עטר, מחבר הספר "אור החיים" נולד בשנת ה' תנ"ו 1969 בעיר סאלי שבמרוקו לאביו רבי משה בן רבי חיים ממשפחה מגולי ספרד, וקיבל את תורתו מאבי אביו, שעל שמו הוא נקרא.

בשנת תס"ז נישא לביתו של רבי משה בן רבי שם טוב אבן עטר שהיה בן דודו של אביו ויועצו של המלך.
לפרנסתו עסק בשזירת בגדי זהב וכסף.
 

עלייתו לארץ
בחודש אב תק"א עלה לספינה עם שלושים מתלמידיו ובני ביתם בדרכם לארץ ישראל דרך אלכסנדריה, הם התיישבו בתחילה בעכו, משם המשיך לטבריה.

 

בסוף שנת תק"ב עברו לירושלים שם הקים שתי ישיבות, אחת לתורת הנגלה ואחת לתורת הנסתר.

תלמידו המפורסם היה החיד"א – ר' חיים יוסף דוד אזולאי. 

הבעש"ט העיד על רבי חיים בן עטר שהוא היה ראוי להיות משיח בדורו.
 

פעילות ציבורית
רבי חיים בן עטר עסק בצרכי ציבור ופרנסת תלמידי חכמים עוד בהיותו בחו"ל, תרם להרחבת היישוב היהודי בארץ, והיה בקשר עם רבנים ברחבי הארץ, כמו כן פעל נגד הקראים בירושלים. ועמד בראשות הישיבות ללימודי הנגלה והנסתר.

 

פטירתו
רבי חיים בן עטר נפטר במוצאי שבת ט"ו בתמוז שנת תק"ג 1743 והוא בן 47 שנה בלבד, פחות משנה לאחר עלייתו לירושלים.
באותו הזמן בעיר מעזבוז נטל הבעל שם טוב את ידיו לסעודה השלישית, ואמר "כבה הנר המערבי", רבנו אור החיים נפטר.

 

ספריו
אור החיים
חפץ ה'
פרי תואר
ראשון לציון
ארץ החיים

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע