Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

"ושם, במקום גניזת הצדיק, זוכה כל אחד שירחמו עליו מלמעלה וידונו אותו לכף זכות".

(שלוחין ב' י"ג)

"ועל כן הוא דבר גדול מאוד מאוד להרבות לילך על קברי צדיקים אמיתיים".

(כתובת קעקע ג' ב')

על ידי השתטחות על קברי צדיקים, הקב"ה עושה לו טובות, אף על פי שאינו ראוי לכך.

(ספר המידות, צדיק קעג)

"עיקר השראתה שכינה בדורותינו אלה - בקיברי צדיקים".

(מובא ב"לשם" חלק ד' בשם הגר"א)

"מותר לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ להשתטח על קיברי צדיקים, מצד שהיא מצוה רבה".

מובא ב"שדי חמד" (מערכת ארץ ישראל אות א')

עזרו לנו להמשיך
לשמר את העבר היהודי ברחבי העולם, ולהציל בתי קברות באירופה ולשמרם.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב telegram

רבי חיים בן עטר – האור החיים זיע"א

רבי חיים בן עטר – האור החיים זיע"א

ט"ו

תמוז

ה'תק"ג

ט"ו

תמוז

ה'תק"ג

ב"ר משה

רבי חיים בן עטר, מחבר הספר "אור החיים" נולד בשנת ה' תנ"ו 1969 בעיר סאלי שבמרוקו לאביו רבי משה בן רבי חיים ממשפחה מגולי ספרד, וקיבל את תורתו מאבי אביו, שעל שמו הוא נקרא.

בשנת תס"ז נישא לביתו של רבי משה בן רבי שם טוב אבן עטר שהיה בן דודו של אביו ויועצו של המלך.
לפרנסתו עסק בשזירת בגדי זהב וכסף.
 

עלייתו לארץ
בחודש אב תק"א עלה לספינה עם שלושים מתלמידיו ובני ביתם בדרכם לארץ ישראל דרך אלכסנדריה, הם התיישבו בתחילה בעכו, משם המשיך לטבריה.

 

בסוף שנת תק"ב עברו לירושלים שם הקים שתי ישיבות, אחת לתורת הנגלה ואחת לתורת הנסתר.

תלמידו המפורסם היה החיד"א – ר' חיים יוסף דוד אזולאי. 

הבעש"ט העיד על רבי חיים בן עטר שהוא היה ראוי להיות משיח בדורו.
 

פעילות ציבורית
רבי חיים בן עטר עסק בצרכי ציבור ופרנסת תלמידי חכמים עוד בהיותו בחו"ל, תרם להרחבת היישוב היהודי בארץ, והיה בקשר עם רבנים ברחבי הארץ, כמו כן פעל נגד הקראים בירושלים. ועמד בראשות הישיבות ללימודי הנגלה והנסתר.

 

פטירתו
רבי חיים בן עטר נפטר במוצאי שבת ט"ו בתמוז שנת תק"ג 1743 והוא בן 47 שנה בלבד, פחות משנה לאחר עלייתו לירושלים.
באותו הזמן בעיר מעזבוז נטל הבעל שם טוב את ידיו לסעודה השלישית, ואמר "כבה הנר המערבי", רבנו אור החיים נפטר.

 

ספריו
אור החיים
חפץ ה'
פרי תואר
ראשון לציון
ארץ החיים

Scroll Up

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא: