Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי דוד צבי דאשיווסקא

רבי דוד צבי דאשיווסקא

י"ט

תשרי

ה'תרע"ג

י"ט

תשרי

ה'תרע"ג

רבי דוד צבי דאשיווסקע, נולד בשנת תקצ"ג, לאביו רבי יונה נכד רבי יודל מדאשוב שהיה מגדולי תלמידיו של  רבי נחמן מברסלב.

חייו:
בנערותו עוד זכה לקבל את פני רבי נתן שטרנהארץ מברסלב, זכה להכיר את רוב תלמידיו של רבי נחמן מברסלב.

רבנו נחשב לזקן חסידי ברסלב באומן.

בשנת ה'תרמ"ג ביקר רבנו בארץ ישראל, ובשנת תר"ע ביקר שוב בארץ והדפיס בירושלים את הספר ליקוטי מוהר"ן של רבי נחמן מברסלב.

פטירתו:
בשנת תרע"ג י"ט לחודש תשרי נפטר רבנו ונשמתו עלתה לצור מחצבתה.

חיבוריו:
חיבר פירוש על ספר סיפורי מעשיות אך לא הודפס וכיום איננו בידינו.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע