Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי דוד לידא זיע"א

רבי דוד לידא זיע"א

כ"ז

חשוון

ה-ת''נ

כ"ז

חשוון

ה-ת''נ

ב"ר אריה לייב
 
נולד בעיר זוועלין שבווהלין-פולין, היה בן אחותו של רבי משה רבקש מחבר הספר "באר הגולה".

הוא כונה בשם "לידא" על שם העיר הראשונה שבה כיהן כרב.
כיהן כרב גם בעיירות: שוואל, אוסטרה, מיינץ, אמסטרדם.

בהיותו רב באמסטרדם הואשם בנטייה לשבתאות ובגניבה ספרותית, בעקבות זאת בשנת ה'תמ"ב (1682) הודח ממשרתו.
הוא שב לפולין, העלה את טענותיו בפני "ועד ארבע ארצות", ואף הדפיסן בקונטרס שנתן לו את השם "באר עשק", טענותיו התקבלו בקרב חכמי פולין.
רבי דוד חזר לאמסטרדם ושם הצדיקוהו גם חכמי הספרדים.
כתוצאה מכך שב לתפקידו בקהילה האשכנזית שם, אולם לאחר זמן קצר חזר שוב לפולין.
 
נקבר בעיר לבוב
 
ספריו:
דברי דוד – מאמרי מוסר מחולקים לפי ימות השבוע
שומר שבת – על הלכות שבת
עיר דוד – חיבור על השולחן ערוך בתוספת דרושים על מאמרי חז"ל ומדרשים תמוהים
עיר מקלט – על תרי"ג מצוות
חלוקי אבנים – חידושים על פירוש רש"י לתורה

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע