Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי דוב בער המגיד ממעזריטש

רבי דוב בער המגיד ממעזריטש

י"ט

כסלו

ה'תקל"ג

י"ט

כסלו

ה'תקל"ג

רבי דב בער המכונה המגיד ממעזריטש, נולד בשנת ה'תס"ד, בעיר לוקאטש שבאוקראינה, לאביו רבי אברהם המיוחס עד לתנא הגדול רבי יוחנן הסנדלר, ולאמו מרת חוה.
 

חייו:
עוד בילדותו חונן רבנו בכשרונות נדירים ואביו שלחו ללמוד תורה בלבוב בישיבתו המפורסמת של רבי יעקב יהושע פולק בעל הפני יהושע.

 

נישואיו:
רבנו נשא לאשה את מרת קיילא בת רבי שלום שכנא מטורטשין, לאחר נישואיו עבר רבנו לגור בעיר טורטשין בסמיכות לחמיו ולפרנסתו שימש כמלמד דרדקי בעיירה הסמוכה לה.

 

מגיד מישרים:
לאחר כמה שנים עבר רבנו לעיר קוריץ שם שימש כמגיד מישרים והיה נותן דרשות מוסר בבתי הכנסיות בעיר, כעבור תקופת מה פגשו אחד מגבירי עירת רובנו, רבי אהרן שהיה חמיו של בעל היסוד יוסף, והוא האחרון התרשם ביותר מרבנו והזמינו לעירו רובנו.
רבנו קיבל את ההזמנה ועבר לדור בעיר רובנו וכל הוצאותיו מימן רבי אהרן הגביר מכיסו הפרטי, בתמורה לכך ביקש רבי אהרן מרבנו כי ימשיך לשמש כמגיד מישרים, ורבנו היה אף סובב מידי פעם בכפרים ובעיירות הסמוכות לרובנו, גם שם קירב וחיזק את לבבות אחיו היהודים לאביהם שבשמים.

 

התקרבותו לחסידות:
עד אמצע שנות חייו נמנה רבנו על עדת 'המתנגדים' והתרחק מכת החסידים כמטחוי קשת.
בשנת ה'תקי"ב נפגש המגיד בפעם הראשונה בחייו עם הבעל שם טוב הק'. מה גרם לו להפגש עם הבעש"ט? ישנם שלושה גרסאות שונים לכך:
לפי הגרסא הראשונה, הבעש"ט שראה את הפונטציאל האדיר שטמון ברבנו וידע ברוח קודשו כי הוא צריך להיות תלמידו ולאחר מכן ממשיך דרכו, ולכן נסע אליו לפוגשו.
הגרסא השנייה מספרת כי הבעש"ט פנה לבעל הפני יהושע ובקשו למסור לרבנו כי אם ברצונו להתרפאות מהחולי שיש לו ברגליו שיבוא לפוגשו.
לפי הגרסא השלישית הייתה זו אשתו שהפצירה בו לנסוע אל הבעש"ט לאחר ששמעה מחברותיה סיפורי מופתים ושכנעה את בעלה כי יסע אף הוא לבעש"ט ואולי ברכתו תשפיע ותעלים את מחלת רגליו.
לפי כל הגרסאות נשאר רבנו אצל הבעש"ט והפך לחסידו המובהק ויותר מאוחר ליורשו ולממשיך דרכו.

 

קבלת מנהיגות:
עם פטירת הבעש"ט בשנת ה'תק"כ מינו החסידים את רבי צבי הירש בן הבעש"ט לאדמו"ר, שנה שלמה ישב רבי צבי הירש על כס האדמורו"ת, ישב כן, אך לא הוציא מילה מפיו, ישב באדמורו"ת אך לא נהג באדמורו"ת, לא פצה פיו בדברי תורה כמו בשאר הדברים, במלאות שנה להנהגתו, עת ישבו החסידים לשולחן לרגל הילולת הבעש"ט, פנה רבי צבי הירש לקהל החסידים ואמר:
"אבי נגלה אלי היום וצווה עליי למסור את הנהגת החבריא לרבי דב בער ממעזריטש".
תוך כדי דבורו קם רבי צבי הירש ממקומו, פשט את בגדי הלבן של אביו בהם היה לבוש ונתנם לרבי דב בער המגיד ממעזריטש שעד היום מוכר כיורשו של הבעל שם טוב.

לאחר שהוכתר רבנו לאדמו"ר ולממשיך דרכו של רבו הבעש"ט עבר לגור בעיר מעזריטש אשר בצפון אוקראינה שם קיבל את מאות אלפי החסידים אשר לשתות בצמא את דבריו, להתברך מפיו ולהוושע. גם חבריו דוגמת רבי יעקב יעקב יוסף מפולנאה בעל התולדות יעקב יוסף הכניעו את עצמם והפכו לחסידיו.

 

פטירתו:
זמן מה לפני פטירתו פרצה מגיפה נוראית אשר השתוללה בכל האיזור כולו ורבים מתושבי מעזריטש נהרגו במגיפה, רבי זושא מאניפולי שהיה אחד מגדולי חסידיו של רבנו, חשש לחיי רבו והזמינו לבוא להתארח אצלו באניפולי שהייתה במרכז אוקראינה ורחוקה מכלל סכנה. רבנו קיבל את הזמנתו ועבר לאניפולי.
זמן קצר לאחר מכן, בי"ט כסליו שנת ה'תקל"ג נפטר רבנו והחזיר את נשמתו ליוצרו בהותירו אחריו מעצמה ענקית אשר הלכה וגברה בחייו ואף גדלה לאחר מותו. מנוחתו כבוד באניפולי.

ספריו:
רבנו לא השאיר אחריו ספרים, אולם דברי תורתו קובצו על ידי תלמידיו בספרים:
מגיד דבריו ליעקב.
ליקוטים יקרים.
אור האמת.
אור התורה.
ולאחרונה יצא ספר בשם: תורת המגיד.

ילדיו:
בנו רבי אברהם המלאך בעמ"ס חסד לאברהם

מתלמידיו:
מבין תלמידיו המובהקים ניתן למנות את:
רבי אהרון הגדול מקרלין
רבי מנחם מנדל מויטבסק
רבי אלימלך מליז'נסק
רבי שניאור זלמן מלאדי
רבי יעקב יצחק הורוביץ החוזה מלובלין
רבי אריה לייב הסבא משפולי
רבי זושא מאניפולי
רבי אברהם מקליסק
רבי לוי יצחק מברדיטשוב
רבי נחום מטשרנוביל
רבי שלמה מקרלין
רבי פנחס הלוי הורוביץ
רבי שמלקא מניקלשבורג
רבי עוזיאל מייזליש
רבי שלמה לוצקר – המגיד מלוצק

מקורות: מכון אהלי צדיקים, החסידות

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע