Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי בנימין אהרן סלניק מפודהייצה

רבי בנימין אהרן סלניק מפודהייצה

כ"ג

אב

ה-ש"פ

כ"ג

אב

ה-ש"פ

לידתו:
נולד בפולין לאביו רבי אברהם בשנת ה' ר"צ (1530) לערך. 

חייו:
היה תלמידם של הרמ"א רבי משה
איסרליש, המהרש"ל, רבי שלמה מלובלין (מהר"ש השני) , וחברם של רבי יהושע פולק הסמ"ע, רבי מרדכי יפה מחבר ספרי הלבוש והמהר"ם מלובלין עמם נשא ונתן בהלכה.

בצעירותו, לימד תורה בקראקא והיה מגדולי רבני קרקא עוד בחייו של רבו רבי משה איסרליש הרמ"א.

שימש זמן קצר כרב מדינת שלזיה, ולאחר מכן התמנה לכהן כרב ואב"ד בקהילת פודהייצה ובקהילות אחרות, תפקיד אותו מילא כ-40 שנה משנת ש"מ (1580) עד שנת ש"פ (1620), הוא נחשב לאחד החכמים שבדור וכל פסקיו והוראותיו נתקבלו ע"י בני דורו בכבוד רב.
בעל הסמ"ע כותב עליו באחד מתשובותיו: "הנה כבר נודע שהגאון ר' אהרן ב"ר אברהם סלניק בעל שו"ת משאת בנימין הוא מגדולי הפוסקים דקמאי אשר מימהם אנו שותים, וגאוני בתראי סמכו על ספרו היקר והנכבד במה שנוגע להלכה ולמעשה"

בספרו משאת בנימין קובצו  למעלה ממאה מתשובותיו בהלכה שנשאל מכל חלקי אירופה והם התקבלו להלכה ולמעשה בכל תפוצות ישראל.

במשך הזמן הקים ישיבה בעיר ועמד בראשה, שמעה הטוב של ישיבתו בפודהייצה יצאה למרחוק ורבים שיחרו לפתחה.

נמנה בין חברי ועד ארבע ארצות, ואף נתמנה לראש הוועד, לפרק זמן ממושך.

משפחתו:
בנו רבי יעקב סלניק מחבר הספר נחלת יעקב כיהן כרב העיר פודהייצה לאחר פטירת אביו
בנו השני רבי אברהם סלניק כיהן כרב בטרנופול ולאחר מכן בבריסק
חתנו רבי מנחם מן תלמיד רבי משה איש חי מחבר הספר מטה משה, כיהן כרב בעיר וינה

פטירתו:
בכ"ג אב ש"פ (1620), בהיות רבינו בגיל תשעים, הסתלק רבינו בהותירו אחריו אלפי תלמידים המבכים את מותו. לאחר פטירתו הוכתר בנו בכורו רבי יעקב לרב העיר וכראש הישיבה.

ספריו:

שו"ת משאת בנימין
מצוות נשים

מקורות:
ספריית אהלי צדיקים

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע