Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי אפרים וואהל

רבי אפרים וואהל

ז'

סיוון

ה'תקצ"ד

ז'

סיוון

ה'תקצ"ד

רבי אפרים וואהל מסדליקוב, נולד לאביו רבי אריה לייב מאוסטראה שהיה מראשוני החסידים ונודע בשמו רבי לייב רבי אנשיל'ס.

נישואיו:
רבנו נשא לאשה את בתו של רבי יעקב שמשון משפיטובקא.

רבנו זכה בנעוריו להכיר את הבעל שם טוב הקדוש והסתופף בצל תלמידו המגיד ממזריטש.

רבנו סירב לשאת בעול הרבנות, ולפרנסתו הסכיר עצמו להיות עוזר לאיזה סוחר, ולאחר תקופת מה, כאשר אסף רבנו מספיק כסף, הפך להיות לסוחר עצמאי.

עם כל זאת היה רבנו מתמיד עצום ובלתי רגיל בתורה.

רבנותו:
משראה רבנו כי אין הוא מצליח במסחרו, קיבל עליו בלית ברירה את הרבנות בסדליקוב.

רבנו היה מן הגדולים והמפורסמים ברבני דורו, רבים שחרו לקבל את הסכמותיו, ואלפים היו בעים לקבל ברכותיו.

פטירתו:
רבנו נלב"ע ביום ז' סיון (יום ב' דחג השבועות) תקצ"ד. בנסיעתו האחרונה מסדליקוב לאוסטראה נפרד מנכדיו כמי שלא חוזר עוד ואכן נסתלק באוסטראה, ונקבר ליד קברו של המהרש"א.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע