Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי אליקים געץ מאוסטראה

רבי אליקים געץ מאוסטראה

כ"ו

אלול

ה'תקפ"ד

כ"ו

אלול

ה'תקפ"ד

רבי אליקים געץ מאוסטראה, נולד לאביו רבי יעקב יוסף מאוסטראה בן רבי יהודה לייב מאוסטראה בן רבי משה מברוד.

קורות חייו:
רבנו נהג אדמור"ות בצנעה ויחד עם זאת ברח מן הכבוד.

מפורסם היה בנדיבותו וכל ימיו היה רבנו מפרנס עניים.

את גדולתו ואת החשיבות אשר רחשו לו הרבנים בני דורו אפשר לראות בתשובה שכותב לו רבי חיים הכהן רפפורט שם הוא מציין כי נענע לו מאחר ואין מסרבין לגדול.

פטירתו:
בשנת ה'תקפ"ד כ"ו לחודש אלול נפטר רבנו ונשמתו עלתה בסערה השמיימה.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע