Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי אליעזר ליפא ביק

רבי אליעזר ליפא ביק

א'

סיוון

ה'תש"ח

א'

סיוון

ה'תש"ח

רבי אליעזר ליפא ביק, נולד לאביו רבי חיים יעקב ב"ר שמחה ביק אב"ד מזבוז' ומאהליב.

נוסח מצבתו:

אלה-י אבי היה בעזרי
פ"נ
איש תם רב פעלים הרב
ר′ אליעזר ליפא ב"ר הרב
חיים יעקב בן ל′ הרב ר′
שמחה ביק מורה
צדק לעדתו עדת
ישורון דפה מאהליב
עשרים ושמונה שנים
ת.נ.צ.ב.ה. נפטר ר"ח
סיוון שנת תש"ח לפ"ק
ויעמוד לגורלו לקץ
הימין

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע