Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

"ושם, במקום גניזת הצדיק, זוכה כל אחד שירחמו עליו מלמעלה וידונו אותו לכף זכות".

(שלוחין ב' י"ג)

"ועל כן הוא דבר גדול מאוד מאוד להרבות לילך על קברי צדיקים אמיתיים".

(כתובת קעקע ג' ב')

על ידי השתטחות על קברי צדיקים, הקב"ה עושה לו טובות, אף על פי שאינו ראוי לכך.

(ספר המידות, צדיק קעג)

"עיקר השראתה שכינה בדורותינו אלה - בקיברי צדיקים".

(מובא ב"לשם" חלק ד' בשם הגר"א)

"מותר לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ להשתטח על קיברי צדיקים, מצד שהיא מצוה רבה".

מובא ב"שדי חמד" (מערכת ארץ ישראל אות א')

עזרו לנו להמשיך
לשמר את העבר היהודי ברחבי העולם, ולהציל בתי קברות באירופה ולשמרם.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב telegram

רבי אהרן הלוי הורוויץ מסטראשלא

רבי אהרן הלוי הורוויץ מסטראשלא

כ"ב

תשרי

ה'תקפ"ט

כ"ב

תשרי

ה'תקפ"ט

הרה"ק רבי אהרן הלוי הורוויץ מסטראשלא, נולד בשנת ה'תקכ"ו, בעיירה אוסוה, לאביו רבי משה הורוויץ אשר היה דור שביעי לרה"ק רבי ישעיהו הלוי הורוויץ – השל"ה הקדוש.

חייו:
רבנו היה מגדולי חסידיו המובהקים של הרה"ק רבי שניאור זלמן מלאדי בעל התניא זיע"א אשר קבע לו שיעור יחד בנו הרה"ק רבי דובער, לימים 'אדמו"ר האמצעי' מחב"ד. תקופה ארוכה למדו השניים בחברותא והיו לידידים בלב ונפש.

רבנו שמש כמשפיע ומדריך לאברכים צעירים מחסידי חב"ד דאז. בשנת ה'תקנ"ט כאשר הבעל התניא נאסר ע"י שליחי הצאר וסכנת מוות ריחפה מעל ראשו, היה זה רבנו שפעל לשחרורו ואף אסף סכום של כשישים אלף רובל לפדיון נפשו.
זמן קצר לאחר מכן נאסר רבנו עצמו יחד עם רבי דובער, האדמו"ר האמצעי, אך הם שוחררו תוך זמן קצר.

אדמו"רותו:
בשנת ה'תקע"ג, כאשר נפטר האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי, התפלגו חסידי האדמו"ר הזקן לשניים, כאשר חלק מהחסידים בקשו להכתיר את רבנו לממלא מקום הבעל התניא בעוד החלק הנותר בקש להושיב את בנו רבי דובער.

רבנו היה ידוע כבעל מנגן, ניגוניו מושרים עד היום אצל חסידי חב"ד.

פטירתו:
בכ"ב תשרי שמיני עצרת שנת ה'תקפ"ט נפטר רבנו והחזיר את נשמתו ליוצרה ומנוחתו כבוד בעיירה סטראשלא שבמחוז מוגילוב בבלארוס.

מספריו:
רבנו כתב מספר ספרים ביניהם:
שער היחוד והאמונה
שערי עבודה
עבודת הלוי
סוד קדושים
בד קודש

ספריו על דרך החסידות מתאפיינים על דרך הפשט, בבהירות השווה לכל נפש. ספרו שער היחוד והאמונה הינו פירוש על ספר התניא שנכתב ע"י רבו האדמו"ר הזקן, פירושו זה התקבל בשמחה רבה בקרב הלומדים ורבים מגדולי ומחכמי הדור נתנו את הסכמותיהם על ספריו ועל ספר זה בפרט.

שער ספרו – שערי עבודה:

ספר
שערי עבודה
הנקרא בשם עבודת הבינונים
חברו וגם יסדו אדמו"ר אשר נודע בשערי חלק
הראשון מזה הספר הנקרא בשם
שערי יחוד והאמונה אשר כבר יצא טבעו בעולם
לשם ולתהלה וכולם מרועה אחד נתנו וזכרון אחד עולה לכן
ולכאן: ה"ה הרב הגדול החסיד המפורסם וכו'
כבוד קדושת שם תפארתו מהו' אהרן הלוי
שליט"א מפליא עצה מגדיל תושיה ירום
ונשא וגבה מאוד בדרכי עבודת הקודש כפי שרשי העבודה
אשר קיבל מרבו רבינו הקדוש גאון תפארת ישראל כבוד
קדושת שם תפארתו מוה, שניאור זלמן זלה"ה
נבג"מ ומיוסד על אדנ פז ספרי
זוהר הק' וכתבי האר"י ז"ל
נדפס בשקלאוו
תחת ממשל אדונינו הקיסר האדיר אווסי'פריסוועטליושי
דיערזאוניישע וויליקי האסודאר ימפעראטאר
אלכסנדר פאוולאוויץ סאמא דיערויטש
אווסי'ראסיסקאי
האסודאר אווסיע מילאסטוושיע יר"ה
ברשיון הצענזור אשר באקדמיא דווילנא
בדפוס של הרבני הנגיד המופלג מהו' עזריאל
זעליג במוה' יעקב ז"ל
לפרט בואו שעריו בתודה לפ"ק

מילדיו:
רבנו הותיר אחריו שני בנים: רבי מיכאל דוד ורבי חיים רפאל מסטראשלא אשר המשיך את ששלת אביו אך נפטר בצעירותו בטולטשין, לאחר פטירתו פסקה הששלת והחסידים חזרו וחברו חזרה לחסידות חב"ד.

מקום קברו:
לקריאה על איתור קבר הרה"ק רבי אהרן הלוי מסטראשלא זיע"א – לחץ כאן!

Scroll Up

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא: