Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי אברהם יעקב [השני] מסדיגורא

רבי אברהם יעקב [השני] מסדיגורא

ה'

טבת

ה-תשכ"א

ה'

טבת

ה-תשכ"א

דברי תורתו כונסו בספר "אביר יעקב", המשיך בהנהגת החסידות אחרי פטירת אחיו, והתגורר בסוף ימיו בתל אביב. נפטר בה' בטבת ה'תשכ"א, ונטמן בבית העלמין נחלת יצחק שבגבעתיים.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע