Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הרה"ק ר' יעקב יצחק ב"ר מנחם נחום ממאקרוב

הרה"ק ר' יעקב יצחק ב"ר מנחם נחום ממאקרוב

כ"ט

ניסן

ה-תרנ"ב

כ"ט

ניסן

ה-תרנ"ב

הרה"ק ר' יעקב יצחק ממאקרוב זי"ע נולד לאביו הרה"ק ר' מנחם נחום ממאקרוב זי"ע בהגיעו לפרקו נשא את בת הרה"ק ר' שמואל אבא מסלוויטא זי"ע נכד הרה"ק ר' פנחס מקאריץ זי"ע זקנו החוזה מלולבין זי"ע העיד עליו בטרם נולד כי יקרא כשמו וידמה לו בצורה.


משנת תרל"ב מילא את מקום אביו במאקרוב והשפעתו היתה עצומה, הועד עליו כי מכל פינות אוקראינה נהרו ובאו אליו,כ דרך הבית הטשרנובלי, נוהלה חצרו בפאר והדר, לאחר הלשנה נאסר וישב בכלא קיוב, הדבר עורר התרגשות רבה בציבור היהודי והוא שוחרר לאחר זמן קצר.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע