Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

דן בן יעקב

דן בן יעקב

ט'

אלול

ב'שי"וזח

ט'

אלול

ב'שי"וזח

דן, השביעי מבין שנים עשר השבטים, נולד בשנת ב'קצ"ב לאביו יעקב בן יצחק בן אברהם אבינו, ולאמו בלהה שפחתה של רחל אמנו אשר נישאה ליעקב לבקשת רחל.

קורות חייו:
לאחר שנולד דן, בחרה רחל את שמו כפי המוזכר במקרא: "ר

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע