Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

בריה דרב ספרא

בריה דרב ספרא

א'

תשרי

א'

תשרי

בריה דרב ספרא
 
על האמורא בריה דרב ספרא מובא בזוהר הקדוש, מה שאמר לפני החכמים [תרומה קסח, א]: "ועתה רבותי, אני מבבל, ובנו של רב ספרא אני, ולא זכיתי להכיר את אבי. ונגרשתי לכאן, ויראתי מפני שיושבי הארץ הזו הם אריות בתורה. ושמתי עלי שלא לומר דברי תורה לפני איש, עד שני חדשים. וביום הזה נשלמו. אשרי חלקי שפגשתיכם כאן. נשא ר' יוסי קולו ובכה. וקמו כולם ונשקוהו בראשו. אמר ר' יוסי, אשרי חלקי שזכיתי בדרך הזה לשמוע דברי עתיק יומין מפיך. מה שלא זכיתי לשמוע עד עתה" [פירוש הסולם, שם].
 
עולי הרגל ומקורות
מקום מנוחתו ליד צפת, בירידה לנחל עמוד:
 
"מן הדרך הנזכר, ההולך מן הדהאריא"ה אל הכרא"ל, יש שם דרך אחת שבו יורדין מן צפת אל [ראש] הנהר לטחון חיטים. ותרד שם מעט בדרך ההוא, ושם, כמו שליש שיפוע הדרך וההר, יש שם חרוב אחד, ושם קבור בריה דרב ספרא הנזכר בספר הזוהר פרשת תרומה. יותר למטה בדרך הזה לצד מזרח יש פתח אחד של מערה בגגה למעלה. ובצד מערב המערה למטה, יש כמין ג' בקיעות, ושם בפנים קבורים יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן ויוסי בן משולם, כנגד ג' הבקיעות ממש". [ר' חיים ויטאל]
"ומראה מקום קבורת בריה דרב ספרא הנזכר לקמן רחוק ממערה זו [ממערת הינוקא ואמו]". [חיבת ירושלים]
"ומשם [מעדינו העצני] והלאה אילן חרובין, תחתיו קבור בריה דרב ספרא הנזכר בזוהר פרשת תרומה". [שערי ירושלים (מבשרת ציון)]
 
דרכי גישה
נכנסים לצפת מכביש 89 עוקף צפת, ופונים מיד שמאלה מתחת לכביש 89 לאיזור התעשיה החדש. לאחר מכן פונים ימינה לכיוון תחנת חברת החשמל ובסוף הכביש ממשיכים בדרך עפר שמימין לגדר חוות השנאים (טרנספורמטורים). בסוף הגדר פונים שמאלה ברגל ולאחר כ-100 מטר צפונה-מערבה נראה עץ החרוב המגיח מסלע, הוא ציון בריה דרב ספרא.
ישנה דרך נוספת: במקום לפנות שמאלה לאיזור התעשיה, יש להמשיך ישר לכיוון בית הקברות וממשיכים עד הכיכר, בכיכר ממשיכים ישר בכביש לבית העלמין ולאחר כ-330 מטר פונים שמאלה, עוברים מתחת לכביש 89 וממשיכים בדרך כ-400 מטר עד לאנדרטה. פונים שמאלה ושוב שמאלה פניה חדה וממשיכים כ-300 מטר עד למבנה חצי בנוי. מצד ימין ישנה דרך עפר, פונים אליה וממשיכים עד ל-20 מטר אחרי קו החשמל. משם ממשיכים רגלי עוד כ-80 מטר לכיוון תחנת הכח, שם בצד ימין הציון.
 
מיקום וזיהוי הקבר
הזכרנו לעיל את הדרך היורדת מצפת לנחל עמוד – ואדי הטחנות, דרך אזור חברת החשמל. אכן לאחר כשליש שיפוע ההר נמצא לו עץ חרובים עתיק לבדו, שם מקום קבורת בריה דרב ספרא.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע