Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

איתמר הכהן

איתמר הכהן

ו'

שבט

ו'

שבט

איתמר בן אהרון הכהן. בנו הרביעי של אהרון הכהן  לאחר פטירת  אחיו נדב ואביהוא, שירת ככהן יחד עם אחיו אלעזר.

על פי מסורת יהודית, נקבר איתמר ליד גבעת פינחס, דרומית לשכם. סמוך לגבעה נוסד היישוב איתמר המנציח את שמו. בשנים האחרונות נבנה על-גבי ציון הקבר מסגד המשמש את תושבי עוורתא. רבים פוקדים את הקבר ביום ההילולה שחל בא' באב, תחת אבטחת כוחות צבא.

 

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע