Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

"ושם, במקום גניזת הצדיק, זוכה כל אחד שירחמו עליו מלמעלה וידונו אותו לכף זכות".

(שלוחין ב' י"ג)

"ועל כן הוא דבר גדול מאוד מאוד להרבות לילך על קברי צדיקים אמיתיים".

(כתובת קעקע ג' ב')

על ידי השתטחות על קברי צדיקים, הקב"ה עושה לו טובות, אף על פי שאינו ראוי לכך.

(ספר המידות, צדיק קעג)

"עיקר השראתה שכינה בדורותינו אלה - בקיברי צדיקים".

(מובא ב"לשם" חלק ד' בשם הגר"א)

"מותר לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ להשתטח על קיברי צדיקים, מצד שהיא מצוה רבה".

מובא ב"שדי חמד" (מערכת ארץ ישראל אות א')

עזרו לנו להמשיך
לשמר את העבר היהודי ברחבי העולם, ולהציל בתי קברות באירופה ולשמרם.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב telegram
ימי זיכרון

רבי אברהם משולם זלמן אשכנזי מאוסטראה

א'
שבט
ה'תקל"ז

רבי נטע מחלם בעל נטע שעשועים

א'
שבט
ה'תקע"ב

רבי יעקב יהודה לייב אב"ד מז'יבוז

א'
אדר א'
ה'תקי"ח

רבי אברהם משה מפשיסחא

א'
טבת
ה'תקפ"ט

רבי משה שיק זיע"א – המהר"ם שיק

א'
שבט
ה'תרל"ט

רבי יצחק אייזיק אייכנשטיין מכפר ספרין

א'
אדר
ה'תק"ס

רבי קלונימוס קלמן הלוי עפשטיין – בעל המאור ושמש

א'
תמוז
ה'תקפ"ג

רבי שמשון ברסקי

א'
סיוון
ה'תרצ"ה

רבי אריה לייב מלנצוט

א'
חשוון
תקפד

הנער נחמן קטופא

א'
תשרי

רבי יהודה בר אלעאי

א'
תשרי

רבי יוסי בן קיסמא

א'
תשרי

עקביא בן מהללאל

א'
תשרי
אין תאריך פטירה

יהוידע הכהן

א'
תשרי

רבי מרדכי יוסף מזלטיפולי

א'
תשרי

רבי אברהם איגר

א'
כסלו
ה'תרי"ד

רבי אורי הכהן יאליס מסמבור

א'
אדר ב'
ה'תר"ע

רבי יצחק מאיר מזינקוב

א'
אדר
ה'תרט"ו

רבי נחמן אנג'ל

א'
טבת
ה'תרמ"ט

רבי רפאל מסעוד אלפסי

א'
טבת
ה'תקל"ה

רבי משה יהודה פראנקו

א'
טבת

רבי עמרם אלבז

א'
טבת

רבי עמור אבוטבול

א'
טבת

רבי אריה הלוי פינצ'י

א'
טבת

רבי ישראל שלמה שיינפלד

א'
טבת
ה'תשס"ד

רבי יצחק שפירא

א'
שבט
ה'ת"ט

רבי שלמה ליכטנשטיין

א'
שבט
ה'תקמ"ג

רבי אפרים אב"ד שדה לבן

א'
שבט
ה'תקמ"ד

רבי אליעזר לאזי

א'
שבט
ה'תקע"ד

רבי עזריה פיגו מוונציה

א'
אדר
ה'ת"ז

נדב ואביהו בני אהרן הכהן

א'
ניסן
ב'תמ"ח

רבי יעשיהו באסן

א'
ניסן
ה'תצ"ט

רבי משה מוויטבסק

א'
ניסן
ה'תקנ"ט
Scroll Up

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא: