Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

250 שנה להסתלקות המגיד הגדול ממעזריטש זי"ע

היום, בעצם יום ההילולא של המגיד הקדוש ממעזריטש זי"ע, י"ט כסלו תשפ"ג, עלה הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א יו"ר אגודת 'אהלי צדיקים' להתפלל על הציון הקדוש בשליחותם של רבבות אלפי ישראל מכל קצווי תבל, אשר נפשם משתוקקת לזכות להשתטח על ציון המצוינת ביום היארצייט, אך למגינת לב בעקבות המלחמה הקשה נמנע מהם להגיע לעיירה אניפולי ולהעתיר למען ישועת הכלל והפרט

זכותו הגדולה תגן עלינו ועל כל המסייעים לפעולות הקודש של אגודת 'אהלי צדיקים' העושים משך כל ימות השנה בשמירה ובניקיון על המקומות הקדושים באוקראינה גם בעיצומה של המלחמה.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע