Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
"ושם, במקום גניזת הצדיק, זוכה כל אחד שירחמו עליו מלמעלה וידונו אותו לכף זכות".
(שלוחין ב' י"ג)
"ועל כן הוא דבר גדול מאוד מאוד להרבות לילך על קברי צדיקים אמיתיים".
(כתובת קעקע ג' ב')
על ידי השתטחות על קברי צדיקים, הקב"ה עושה לו טובות, אף על פי שאינו ראוי לכך.
(ספר המידות, צדיק קעג)
"עיקר השראתה שכינה בדורותינו אלה - בקיברי צדיקים".
(מובא ב"לשם" חלק ד' בשם הגר"א)
"מותר לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ להשתטח על קיברי צדיקים, מצד שהיא מצוה רבה".
מובא ב"שדי חמד" (מערכת ארץ ישראל אות א')

עזרו לנו להמשיך
לשמר את העבר היהודי ברחבי העולם, ולהציל בתי קברות באירופה ולשמרם.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב telegram

תנופת עשיה למען כבוד קדושי עליון ב"אהלי צדיקים"

תנופת עשיה למען כבוד קדושי עליון ב"אהלי צדיקים"

הרב ישראל מאיר גבאי בסיור בשטח בית הכנסת במהלך הבנייה
החודש, חודש כסלו, מצויינת באגודת "אהלי צדיקים" בסימן של עשיה מאומצת למען כבודם של קדושי עליון אשר בארץ המה ולרווחת העולים להשתטח על ציוניהם הקדושים.
הרב ישראל מאיר גבאי בסיור בשטח בית הכנסת במהלך הבנייה

בהנהלת האגודה שמחים לבשר לקהל הרחב המשתוקק לשפוך צקון לחשו בציונו הקדוש של המהרש"א שבעיר אוסטראה, כי האוהל המפואר והמורחב שהוקם לפני מספר שנים על ציונו הקדוש, מתוחזק בקפידא ע"י "אהלי צדיקים" אשר משקיעים בתחזוקת המקום את מירב המאמצים לרווחת רבבות העולים על הציון במשך השנה וביום ההילולא שחל החודש ה' כסלו, לכתבה המלאה.

כמו כן ציונו של המגיד הקדוש ממעזריטש מעיר אניפולי, אשר השבוע מתקיימת עליה המונית לציונו הקדוש לרגל יום ההילולא ביום י"ט בכסלו, האוהל החמים מקבל את פני העולים ומעניק להם תחושה חמימה ונעימה בעומדם להתחנן על הציון הקדוש.

כידוע, הקפידו חסידים שלא להשתטח על ציונו של המגיד הקדוש ממעזריטש ללא הכנה ראויה וטבילה במקווה טהרה, במיוחד לשם כך, חנכה האגודה בשנים האחרונות, בהשקעת עתק, את בנין ה"הכנסת אורחים" המפואר הצמוד לבית העלמין שבו האוהל הקדוש, ובו מקווה טהרה מפואר, מתוחזק ומחומם כנדרש, כמו גם חדרי אש"ל וכיבוד קל לאורחים, המבקשים להשיב את הנפש ולהתכונן כראוי לקראת ההשתטחות.

כן מתקיימת עליה רבתי למעזיבוז, לרגל הילולת הרה"ק רבי ברוך ממעזיבוז זי"ע ח"י כסליו, שם, ב"הכנסת האורחים" המרכזית של אגודת "אהלי צדיקים", מתקיימים השבוע שירותי אירוח מיוחדים, האגודה מתגברת את האש"ל במקום, באמצעות הגשת תקרובת וכיבוד לעולים על הציון הקדוש הנמצא בתוככי אהלו של אדוננו הבעל שם טוב, אשר הוקם מחדש, ומתוחזק בקפידא ע"י אגודת "אהלי צדיקים" הפועל במקום ללא לאות במשך כל ימות השנה.

 

Scroll Up

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא: