Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

תנופת עשיה למען כבוד קדושי עליון ב"אהלי צדיקים"

החודש, חודש כסלו, מצויינת באגודת "אהלי צדיקים" בסימן של עשיה מאומצת למען כבודם של קדושי עליון אשר בארץ המה ולרווחת העולים להשתטח על ציוניהם הקדושים.

בהנהלת האגודה שמחים לבשר לקהל הרחב המשתוקק לשפוך צקון לחשו בציונו הקדוש של המהרש"א שבעיר אוסטראה, כי האוהל המפואר והמורחב שהוקם לפני מספר שנים על ציונו הקדוש, מתוחזק בקפידא ע"י "אהלי צדיקים" אשר משקיעים בתחזוקת המקום את מירב המאמצים לרווחת רבבות העולים על הציון במשך השנה וביום ההילולא שחל החודש ה' כסלו, לכתבה המלאה.

כמו כן ציונו של המגיד הקדוש ממעזריטש מעיר אניפולי, אשר השבוע מתקיימת עליה המונית לציונו הקדוש לרגל יום ההילולא ביום י"ט בכסלו, האוהל החמים מקבל את פני העולים ומעניק להם תחושה חמימה ונעימה בעומדם להתחנן על הציון הקדוש.

כידוע, הקפידו חסידים שלא להשתטח על ציונו של המגיד הקדוש ממעזריטש ללא הכנה ראויה וטבילה במקווה טהרה, במיוחד לשם כך, חנכה האגודה בשנים האחרונות, בהשקעת עתק, את בנין ה"הכנסת אורחים" המפואר הצמוד לבית העלמין שבו האוהל הקדוש, ובו מקווה טהרה מפואר, מתוחזק ומחומם כנדרש, כמו גם חדרי אש"ל וכיבוד קל לאורחים, המבקשים להשיב את הנפש ולהתכונן כראוי לקראת ההשתטחות.

כן מתקיימת עליה רבתי למעזיבוז, לרגל הילולת הרה"ק רבי ברוך ממעזיבוז זי"ע ח"י כסליו, שם, ב"הכנסת האורחים" המרכזית של אגודת "אהלי צדיקים", מתקיימים השבוע שירותי אירוח מיוחדים, האגודה מתגברת את האש"ל במקום, באמצעות הגשת תקרובת וכיבוד לעולים על הציון הקדוש הנמצא בתוככי אהלו של אדוננו הבעל שם טוב, אשר הוקם מחדש, ומתוחזק בקפידא ע"י אגודת "אהלי צדיקים" הפועל במקום ללא לאות במשך כל ימות השנה.

 

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע