Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

שפיקוב, אוקראינה: הושלמו השיפוצים הנרחבים באהלי הצדיקים בבית החיים העתיק

שלשה אוהלים נחשפו לפני כעשרים שנה ובהם היו טמונים בני משפחת הצדיקים והרבנים לבית שפיקוב | עסקני מוסדות בוהוש בארה"ק יחד עם אגודת 'אהלי צדיקים' שיפצו יחד את האוהלים והמצבות | רשת ברזל מיוחדת נבנתה בכניסה לאוהל השלישי כדי למנוע דריכה על קבר הצדיק

כותב: יוסף מאיר האס

זכתה העיירה שפיקוב – השוכנת במחוז ויניצה וסמוכה לעיירה ברסלב באוקראינה – להיות אכסניה של תורה וחסידות משך שנים רבות, עת התיישבו בה גדולי וצדיקי הדורות לקבוע את משכנם בתוכה ולהפיץ את מעיינותיהם חוצה בין משעוליה הקסומים ורווי הוד הקדומים. בית הקברות בשפיקוב עומד על תילו ונחשב למקום שמור ומוגן מפני המזיקים המקומיים, ולאחרונה עבר שיפוץ מקיף על ידי אגודת 'אהלי צדיקים'.

באוהל הצדיקים הראשון טמונים שלשה נפטרים: הרה"ק רבי מרדכי משפיקוב זי"ע בן הרה"ק רבי מנחם נחום משפיקוב זי"ע וחתן הרה"ק רבי יוחנן מראחמיסטריווקא זי"ע; הרה"ק רבי שלום יוסף משפיקוב זי"ע בן הרה"ק רבי דוד זי"ע ונכד הרה"ק רבי יצחק מבוהוש זי"ע, שהיה חתנו של רבי מרדכי משפיקוב ואף מילא את מקומו ברבנות העיר שפיקוב; והילד ישראל ז"ל בן רבי שלום יוסף משפיקוב, שנפטר בצעירותו ל"ע ונטמן באוהל יחד עם זקנו רבי מרדכי ולימים גם אביו רבי שלום יוסף הוטמן שם.

יצוין כי ציון קדשו של רבי מרדכי משפיקוב נחשב למוקד עלייה לרגל עבור רבים מחסידי סקווירא המגיעים לשפוך שיח על קברות הצדיקים באוקראינה, היות ואביו הרה"ק רבי מנחם נחום משפיקוב זי"ע היה בנו של הרה"ק רבי יצחק מסקווירא זי"ע וחתן הרה"ק רבי דוד מטאלנא זי"ע. וכמובן, המוני חסידי בית בוהוש-רוז'ין מגיעים להתפלל על אדמת קודש זו, על ציון קדשו של רבי שלום יוסף משפיקוב, נין ונכד לצדיקי בית רוז'ין שהיה היחיד מבין צדיקי שושלת מלוכה זו שהורשה להתגורר בתחומי רוסיה.

בצוק העתים נחרבו שלש המצבות וכן האוהל שהיה מעליהן, וכך לא נודע מקום קבורתם של הצדיקים בני המשפחה לבית שפיקוב. לפני כשני עשורים נכנסו עסקני מוסדות בוהוש בארה"ק לעובי הקורה והגיעו לבית הקברות בשפיקוב כדי לבדוק מקרוב מה אפשר לעשות כדי למצוא את הקברים או את היסודות הישנים של האוהל. ואכן, בשיתוף פעולה של מאמץ ועמל רב יחד עם אגודת 'אהלי צדיקים', הצליחו העסקנים למצוא את היסודות בפיקוחו המלא של הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א, והוקמה מצבת שיש גדולה על המקום בו עמד האוהל הישן.

בשבועות האחרונים, לאחר שעלו קמשונים בכל האזור של מצבת הצדיקים ועזובה רבה שלטה בו, הניח הרב ישראל מאיר גבאי אוהל פתוח מעל המצבה וכן חיזק את הנוסח על גבי המצבה המרכזית, למען יישמר המקום הקדוש בכבוד הראוי לו. יצוין כי צמוד לאוהל זה הקימה האגודה אוהל נוסף מעל קברי הרבנים הגאונים הצדיקים שכיהנו ברבנות העיירה שפיקוב.

לפני שלש שנים הגיעו שמועות לאוזני יו"ר האגודה כי נערכים חיפושים ומאמצים למציאת קברו של הרה"ק רבי מנחם נחום משפיקוב זי"ע, בנו של הרה"ק רבי יצחק מסקווירא זי"ע, אבי שלשלת בית שפיקוב. לאחר מסע חיפושים ארוך ומייגע, נמצאו יסודות התואמים לקיומו של אוהל ישן וכן גוי מקומי העיד כמשיח לפי תומו שכאן במקום זה עמד אוהל לפני המלחמה, וכך החלו לחפור סביבות היסודות עד שגילו חתיכת קיר מהאוהל הישן שהיה טמון במעבה האדמה.

אגודת 'אהלי צדיקים' נטלה על עצמה את ההוצאות המרובות של כל פרויקט הקמת האוהל ובנייתו מהמסד ועד הטפחות, כולל בניית רצפת רשת מיוחדת מברזל, כדי שלא ידרכו חלילה הנכנסים פנימה אל תוך האוהל על קברו של הצדיק, היות ובכניסה יש לרדת כמה מדרגות לכיוון מטה, שם נמצאת חלקת הקבר. הציון עצמו בנוי בנוסח המקובל בבית טשערנאביל, עם ארבעה כתלים ובפנים חלל. לעזרתה של האגודה הגיע הרה"צ רבי יחיאל יהושע רבינוביץ שליט"א משפיקוב-אנטוורפן, שסייע בתחילת הדרך להקמת האוהל.

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע