Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

שפיטובקה: הושלם גדר בית הקברות

לאחרונה השלימה האגודה את גדר בית החיים העתיק בשפיטובקה, שם מקום קברו של רבי פנחס מקוריץ, על תוואי הגדר העתיקה של בית הקברות.

בזמן השלטון הקומוניסטי הועתקו בפקודת השלטונות חלק מהקברים שבבית הקברות העתיק בשפיטובקא לבית קברות אחר, אולם ציון רבי פנחס וקברים נוספים, נותרו במקום. במשך השנים גדל שטח העיר וכיום נמצא בית הקברות במרכז העיר ממש. חלקו משמש כחניון (וכתחנת המשטרה העירונית) והמאמצים להצילו עלו בתוהו, אולם חלקו הגדול היה שטח פרטי והוא נרכש בדמים מרובים על ידי האגודה.

 

קברו של רבי פנחס מקוריץ שופץ ונבנה עליו אוהל מפואר, בית פרטי שעמד במקום ישמש כשטח בית הקברות (לאחר פתרון הבעיות ההלכתיות, שכן הבית עומד בתוך שטח בית הקברות) והשטח שאפשר היה לגדרו גודר על מנת להציל לפחות את מה שאפשר.

 

כעת הקימה האגודה גדר מצידו האחר של בית הקברות, בתוואי הגדר העתיקה שהייתה קיימת בזמן שבית הקברות עדיין עמד על תילו.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע