Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

שנאה! אנטישמיות! המניעים לוונדליזם!

לא אחת סבלו היהודים בערי ועיירות אוקראינה מפוגרומים בחייהם, חלקם אף עשו את דרכם לבתי הקברות בזכות אותם פוגרומים, אך הפעם, עשרות שנים לאחר פטירתם ושוב פוגרום, מנוחתם האחרונה הופרעה על ידי אנשים חדורי שנאה הניזונים מאנטישמיות.

בשנה האחרונה נערכו מעשי וונדליזם בהרבה בתי קברות באוקראינה ובינהם:
בעיר "
פרבומייסק" בה קבורים גדולי וצידיקי עולם מדורי דורות וביניהם: הרה"ק בעמ"ס עטרת ישראל זיע"א והרה"ק רבי מרדכי בן רבי דוד מטולנא זיע"א.

וכן בעיר "דאשיב" בה נטמנו הרבה צדיקים ובתוכם הרה"ק רבי שמואל אייזיק תלמידו של הרה"ק רבי נחמן מברסלב זיע"א.

עד היום הקימו פעילי האגודה ובראשה הר"ר ישראל מאיר גבאי מאות ואלפי מצבות מצבות לסימון בתי קברות וקברי צדיקים. אנו באגודה עוקבים אחר מקומות אלו ולא פעם נתקלים במצבות אשר נותצו על ידי אנטישמיים, כך גם קרה בעיירות ′פרבומייסק′ ו′דאשיב′, כאשר הגיעו פעילי האגודה למקום נדהמו לראות כי המצבות נתצו ושוברו וחלק מהקברים אשר היו מפוזרים סביב לה נעלמו כליל.

כאשר נודע באגודה כי בתי הקברות הללו חוללו, יצא הר"ר ישראל מאיר גבאי יו"ר האגודה יחד עם כמה מפעילינו על מנת לתקנם ולהציל בבתי הקברות את מה שנשאר.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע