Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

שיפוצים וחיזוקים באוהל הרה"ק רבי חיים מקראסנא זי"ע במוגילוב

מגדולי תלמידי הבעש"ט הק' זי"ע שקיבל רמז מפיו על הסתלקותו וקבורתו במוגילוב סמוך לנהר הדניסטר | משך שנים רבות עמדו אהלי הצדיקים במוגילוב בהזנחה רבה ועתה שופץ המקום בכלילת יופי עם גג חזק מלמעלה ובחיזוק המצבות עם יציקת בטון

כותב: יוסף מאיר האס

אלפי קברים נמצאים בבית הקברות הענק בעיר הגדולה מוגילוב-פודולסק, הידועה בעיקר הודות לעשרות אלפי יהודי רומניה ובסרביה שנשלחו אליה במסגרת הגירוש ההמוני לגלות טרנסניסטריה בשנת תש"ב. בית הקברות משתרע על פני שטח ענק שנמצא על הר גבוה משני צדדיו ובתחתיתו עמק גדול, שם טמונים אלפים רבים מתושבי העיר וברובם יהודים קדושים שנפטרו במוגילוב במהלך הגלות המרה לטרנסניסטריה, כתוצאה מהמחלות הרבות שפשטו במחנות או מרעב וייסורים, הי"ד.

בפאתי בית הקברות עומדים שני אוהלים ובהם טמונים כמה גדולים וצדיקים, בראשם הרה"ק רבי חיים מקראסנא זי"ע, מגדולי וחשובי תלמידיו של אור שבעת הימים הבעל שם טוב הקדוש זי"ע. על-פי המסופר, שנים אחדות קודם פטירתו, התארח רבי הבעש"ט יחד עם תלמידו רבי חיים במוגילוב וטבלו שם במי נהר הדנייסטר הסמוך, תוך כדי שהבעש"ט הק' מתבטא ואומר: "הדנייסטר נובע ממעיין טהור", ואחר-כך הוסיף ואמר: "יש לי צורך שרבי חיים תלמידי ייקבר על-יד הדנייסטר לעניין הגאולה העתידה".

חביבות מיוחדת היתה שמורה לו אצל רבו הבעש"ט הק', שאף אמר לו כמה פעמים שהוא מכוון עליו תמיד בתפילותיו, ואף סימן לו לזכור את שמו: אשת חבר – חנה בת רחל, כחבר – חיים בן רבקה… מסופר עליו נפלאות ונצורות, שהייתה לו תכנית לעלות לארץ הקודש, אבל מן השמים עכבוהו וספינתו נטרפה בלב ים. הרה"ק מקראסנא עצמו ניצל בדרך נס וחזר למקומו, אולם תקופה קצרה לאחר-מכן, בעברו דרך מוגילוב העיר, חלה את חוליו האחרון ולפני הסתלקותו ציווה שלא יכתבו על מצבתו שום תואר לשבח, אף לא יזכירו את שמו והכל משום שלא זכה להיכנס לארץ הקודש.

ואכן, משך שנים רבות היתה בית הקברות העתיק שבמוגילוב, מצבת אבן בלי שם הנפטר, אלא חרות היה עליה: "נפטר שנת תקנ"ג בר"ח מנחם-אב". בקרב יהודי מוגילוב היה מקובל מאז ומתמיד כי זהו קברו של הרה"ק רבי חיים מקראסנא זי"ע. על פי גרסאות אחרות תאריך הסתלקותו הוא בה' מנחם-אב תקנ"ג.

לפני עשרות שנים הקים יו"ר אגודת 'אהלי צדיקים' הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א, אוהל מכובד עשוי אבן מעל קברו של רבי חיים מקראסנא, שם טמונים גם עוד כמה צדיקים וקדושים, ביניהם, הגה"ק רבי יהודה אשכנזי זי"ע מהר"י מטיקטין בעל 'באר היטב' הראשון, ועוד. צמוד לאוהל זה הוקם אוהל נוסף בו טמונים צדיקים נוספים: הרה"צ רבי ברוך מאיר טווערסקי זצ"ל מאזאריניץ', הרה"צ רבי מנחם פנחס רובין זצ"ל מסערט נין הרה"ק ה'שר שלום' מבעלזא זי"ע, הרה"צ רבי בנימין דוב שרייבר זצ"ל, ועוד.

גם שלט הוצב בבית הקברות המודיע על-כך כי מדובר בבית הקברות של קהילת קודש מוגילוב ובו טמונים בין היתר, הגה"צ רבי דוד צבי אויערבאך זצ"ל, המכונה 'רבי דוד צבי הגדול', שהיה מגדולי הרבנים בדור דעה עוד בזמנו של הרה"ק הרבי ר' ברוך ממעזיבוז זי"ע, והיה חותנו של הרה"ק מוהרנ"ת מברסלב זי"ע. נלב"ע י"ט אייר תקס"ח.

הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א: "לפני שנים רבות הקמנו את האוהלים מעל קברי הצדיקים במוגילוב, אבל היות ומדובר בהר גבוה בו יש צמחייה גבוהה במיוחד, התמודדנו כל הזמן עם העצים והעשבים שגדלו במקום והסתירו את הקברים. כמו-כן פגעי הזמן והתקופה הרסו את המצבות וחלקן נשברו במרוצת השנים. בשבועות האחרונים ביצענו עבודה מקיפה של שיפוצים נרחבים בשטח האוהלים, הרמנו את המצבות בהגבהת בטון ואף הקמנו גגות חזקים מעל האוהלים, למחסה ולמגן מזרם ומפגעים.

"היות ומדובר במקום בו הגישה אליו סבוכה וקשה, נמשכה מלאכת השיפוצים זמן רב ובקשיים גדולים, כי כמעט ולא היתה אפשרות לשנע ולהביא למקום את הכלים הדרושים לשיפוץ המצבות ולבניית הגגות. אגודת 'אהלי צדיקים' אשר ידיה רבות לה משך עשרות רבות בשנים בשיפוץ ובשימור קברות הצדיקים ברחבי אוקראינה והעולם כולו, התגייסה במלוא המרץ להצלחת הפרויקט ובע"ה זוכים לברך על המוגמר בימים אלה, כאשר קברי ואהלי הצדיקים במוגילוב יזכו לשמירה הגונה ולכבודם הראוי".

באוהל הנוסף טמונים הצדיקים לבית משפחת ביק המפורסמת ממעזיבוז. אל המקום המדויק בבית העלמין במוגילוב, הופנה הרב ישראל מאיר גבאי על ידי הרה"ג רבי אברהם יהושע העשיל ביק שליט"א מרבני האגודה לרפ"ש, אשר אביו הרה"צ רבי משה ביק זצ"ל, היה רבה האחרון של מעזיבוז.

בתחילה לא יכלו לראות דבר, רק קיר קטן ושבור כמעט עד יסוד עמד בעליבותו והעיד עדות אילמת לאוהל מפואר ששכן במקום בעבר. יומיים שלמים עבדו פועלי האגודה בשיא המרץ עד אשר הצליחו להסיר את שכבות הלכלוך והעצים ולגלות את המציבות. שלש מציבות, האחת עודנה עומדת שלימה והשתיים האחרות מונחות שבורות על האדמה. לאחר שסיים צוות הניקיון את עבודתו, הובא אל המקום צוות מומחים לנקות את המציבות העדינות מבלי לגרום להן נזק.

באוהל זה עומדות מצבות גדולות וענקיות, כל אחת במשקל שני טון. היות והמצבות נשברו בחלקן מחמת פגעי הזמן והתקופה, הובאו למקום פועלים רבים ע"י אגודת 'אהלי צדיקים' כדי להרים את המצבות ולשפץ אותן מחדש.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע