Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

שיפוץ ושיקום מצבות צדיקים וחסידים בבית החיים בטעפליק

בבית החיים העתיק בעיירה טעפליק השוכנת במחוז ויניציה באוקראינה, הושלמה בימים מלאכת שיפוץ האוהלים של הצדיקים והחסידים הטמונים בו.

בבית החיים העתיק בעיירה טעפליק השוכנת במחוז ויניציה באוקראינה, הושלמה בימים מלאכת שיפוץ האוהלים של הצדיקים והחסידים הטמונים בו, ע"י יו"ר אגודת 'אהלי צדיקים' הרב ישראל מאיר גבאי, שחידש את קבריהם של החסידים המפורסמים לבית ברסלב, רבי אהרן קיבליטשר זצ"ל ורבי יצחק לייב זצ"ל תלמידו של הרה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע

החסיד רבי אהרן קיבליטשר – נקרא על שם עיר מולדתו קיבליטש – היה מגדולי חשובי חסידי ברסלב ונהג בכל לילה לקום בחצות ללא שעון מעורר, ולאחר מכן ללמוד ולהתבודד עד הבוקר. כשהגיע יומו האחרון, שמעה אותו בתו אומר בחצות ליל רק תיקון לאה, כשהעירה לו שהיום לא שבת, השיב לה: "יודע אני היטב מה אני עושה". בבוקר ביקש שיביאו לו מהאוכל של שבת, לאחר מכן ביקש מחתנו המשפיע המפורסם רבי לוי יצחק בנדר זצ"ל שייקחהו לחדרו שהיה מעל התנור, שם עבד את השי"ת כל חייו ולפני שהסתלק אמר לו: "ברוך השם שעברתי את העולם הזה בלי מעיל ומיטת שינה". כעבור מספר שעות נפטר לבית עולמו ביום שישי כ' אלול בשנת תרפ"א והוא בן שישים ושלוש שנים. מחמת עניותו לא היה לו תכריכים וחתנו רבי לוי יצחק בנדר תרם לו מבגדיו כדי שהיו לו תכריכים.

משנהו החסיד המפורסם רבי יצחק לייב מטעפליק, מגדולי התלמידים שהסתופפו אצל הרה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע. לא ידועים עליו פרטים רבים, אך בקרב החסידים שמו זוכה להערצה מופלגת וקדוש ייאמר לו.
מצ"ב תמונות מבית החיים שצולמו היום ה' אדר תש"פ, יומא דהילולא של הרה"ק רבי שמואל אבא מטעפליק זי"ע נכד הרה"ק רבי פנחס מקאריץ זי"ע

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע