Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

שימור ושיפוץ בתי הקברות בסאווראן

אגודת 'אהלי צדיקים' מנציחה את בית הקברות העתיק שנחרב ואת אוהלי הצדיקים בבית החיים החדש

אגודת 'אהלי צדיקים' מנציחה את בית הקברות העתיק שנחרב
ואת אוהלי הצדיקים בבית החיים החדש
 
שני בתי קברות נמצאים בעיירה סאווראן שבמחוז אודסה באוקראינה, מקום מושבם של צדיקי בית סאווראן רבות בשנים. בית הקברות העתיק נהרס כליל בצוק העתים ועל שטחו נבנו בנייני מגורים, עד שלא נותר ממנו כל זכר, מלבד מצבה אחת בודדת שנשמטה מעיניהם של הגויים המקומיים שהחריבו את כל בית הקברות והרסו את מאות המצבות באטימות וברשעות כדרכם במקומות רבים, באין פוצה ומצפצף.

אגודת 'אהלי צדיקים' שמלווה כבר שנים רבות את העיירה סאווראן בפעולות שימור ושיפוץ בתי הקברות שלה, ניסתה לפעול אצל הרשויות המקומיות להנצחת מאות היהודים הנפטרים שנטמנו במקום ומצבותיהם נהרסו עד היסוד, אולם העובדה שבתי מגורים רבים הוקמו מעל השטח שכאמור לא נותר ממנו זכר, מקשה על פעולות ההנצחה באופן רשמי. בינתיים, הניח הרב ישראל מאיר גבאי יו"ר אגודת 'אהלי צדיקים', מצבת זיכרון קטנה בפאתי בית הקברות העתיק ההרוס, בו ציין לדורות עולמים ולבאים לבקר בסאווראן שידעו כי לפניהם מקום קדוש שנטמנו בו אלפים מבני ישראל, יהי זכרם ברוך לעד.

בבית החיים החדש בסאווארן הקימה האגודה אוהל מעל קברות הצדיקים: הרה"ק רבי שמעון שלמה מסאווראן זי"ע ואביו הרה"ק רבי אברהם הרופא זי"ע, מגדולי תלמידי המגיד הק' ממעזריטש זי"ע. האוהל נמצא במרכז שטחו של בית החיים החדש, שגם בו נהרסו מצבות רבות ולמרבה הצער גם עובר בו כביש סמוך לאוהל הצדיקים.
  

 

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע