Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

שופץ ציון הרה"ק רבי מנדלי באר

בדוביסאר שבמולדובה שופץ קברו של רבי מנדלי באר, תלמיד הבעל שם טוב, שהיה טמון בבית הקברות העתיק בעיר, והועבר לבית הקברות החדש בזמן השלטון הקומוניסטי

בדוביסאר שבמולדובה שופץ קברו של רבי מנדלי באר, שהיה טמון בבית הקברות העתיק בעיר, והועבר לבית הקברות החדש בזמן השלטון הקומוניסטי.


 


המצבה שופצה לראשונה לפני זמן רב, אולם מאז הספיק הצבע לדהות וכיתוב המצבה להמחק. המצבה שופצה ונצבעה מחדש, ונקבע בה שלט המספר כי זהו קברו של רבי מנדלי באר תלמיד הבעש"ט הקדוש.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע