Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

שופץ המקוה באומן

בניקוי האחרון שנעשה לפני כמה שבועות במקוה באומן, כאשר יבשו את המקוה לפני הניקיון, התברר כי מים חדרו מתחת לציפוי הקרמיקה, וכי יש להחליף את כל הריצוף וציפוי הקרמיקה…

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע