Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ר' נחום בן ר' יוסף הסופר מטאכוב הבטיח:

שכל מי שילמד משניות לעילוי נשמתו ביום פטירתו הוא ידאג לפעול עבורו לטובה, בעולם האמת

 
שנים רבות עברו מאז הגיע שמעה של העיירה טאכוב לאזניו של יו"ר האגודה הרה"ח ר' ישראל מאיר גבאי שליט"א, במהלך השנים חקרה וביררה האגודה אודות בית הקברות היהודי העתיק שבעיר בו נטמן הרב נחום סופר זיע"א וכל שעלה בידו הוא שבית הקברות נחרב ועל גבו נבנה בית למשפחת צוענים מהאיזור.

לפני כמה שנים, גילה הרב יואל צבי מושקוביץ הי"ו במפתיע, בספרייה עתיקה, כרך משניות ישן נושן, ובפתחו של ספר משניות זה מצאו כתוב כך:

ר' נחום בן ר' יוסף הסופר מהעיר טאכוב – שנפטר בא' אייר תקע"ז הבטיח: שכל מי שילמד משניות לעילוי נשמתו ביום פטירתו – הוא ידאג לפעול עבורו לטובה, בעולם האמת!

בשנים האחרונות יש עדויות רבות על רבים שנושעו כשלמדו משניות או אמרו פרקי תהילים ביום ההילולא שלא ברור אם חל בא' אייר או בא' דראש חודש אייר,
לכן כדי לצאת חובת שתי השיטות כדאי ללמוד גם היום וגם מחר לעילוי נשמת רבי נחום בן רבי יוסף הסופר מטאחוב.
יש עדויות מהימנות מיהודים שעלו על קברו טרם השואה ביום ההילולא וכולם ניצלו.

זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע