Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רומניה: שופצו מצבות חשובות ומיוחסות בבתי הקברות בעיירה קראלי

בשני בתי הקברות העומדים על תילם בקראלי בוצעו שיפוצים ע"י אגודת 'אהלי צדיקים'

כותב: יוסף מאיר האס

העיירה קראלי השוכנת בצפון-מערב רומניה, זכתה להיות עיר ואם בישראל משכבר הימים, שמה ושמעה של העיר יצאה למרחוק, כאשר גדולי ואבירי הדור שימשו שם ברבנות ופיארו את כותל המזרח בעיר. בראשם ניתן למנות את הגאון המפורסם רבי משה אריה אסטרייכר זצ"ל שהיה רב העיר במשך כמעט חמשים שנה, וכמובן את הרה"ק רבי יהושע מקראלי זי"ע שהיה בדור הקודם לפני המלחמה, ואת הרה"ק רבי יואל מסאטמאר זי"ע ששימש ברבנות העיירה תקופה מסוימת לפני הגעתו לעיר סאטמאר.

זרועותיה הארוכות של אגודת 'אהלי צדיקים' חרגו כבר מזמן מגבולות אוקראינה, הן הגיעו לעשרות מדינות ברחבי תבל, כאשר לכל מקום אליו מגיע יו"ר האגודה הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א, זוכה לפעילות מאסיבית של שיפוץ ושיקום קברי צדיקים ומנוחת קדמונים, גידור ושמירה על בתי עלמין עתיקים שאין להם דורש, ועוד שלל פעולות חשובות להחייאת העצמות היבשות בקרב הקהילות היהודיות המתמעטות והולכות במזרח אירופה ומחוצה לה.

בתקופה האחרונה הסתיימה בשעה טובה מלאכת השיפוצים שעשתה אגודת 'אהלי צדיקים' בבית הקברות הישן בעיירה קראלי ברומניה. שנים חלפו מאז החורבן הגדול של יהדות רומניה והעיירה עמדה בשיממונה ובחורבנה, עד שהרב ישראל מאיר גבאי זכה להחזיר ולו במקצת את פארה והדרה של קראלי כראוי וכיאות לה.

כיום, עומדים בקראלי שני בתי קברות בהם טמונים עשרות יהודי העיירה ובראשם הרבנים הגאונים והצדיקים שפיארו אותה בתקופת כהונתם כרבני העיירה. בבית הקברות הישן שופצה מצבתו של הגאון המפורסם רבי משה אריה אסטרייכר זצ"ל, אשר שימש ברבנות קראלי משך מ"ד שנים כפי שנכתב על מצבתו. הוא היה בנו של הגאון רבי מאיר יהודה לייב איסטרייך זצ"ל שכיהן כרבה הראשון של קראלי משך כ"ה שנים, ולאחר פטירתו בחודש חשון תקל"ה מילא בנו רבי משה אריה את מקומו ברבנות קראלי עד פטירתו בחודש אדר תק"פ.

בפי חסידים מסופר, כי הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע נסע פעם במיוחד לקראלי בכדי להיפגש עם רב העיירה הגרמ"א אסטרייכר זצ"ל, אולם בהגיעו לקראלי לא הצליח למצוא את ביתו של הרב דמתא. לאחר שלשה ימים בהם התעכב הרה"ק ה'קדושת לוי' בקראלי, התברר כי רבי משה אריה שהיה מתנגד חריף לדרך החסידות, שמע שהרה"ק מבארדיטשוב עושה את דרכו אליו לפגשו, והיות שחשש שמא יצליח לסחוף אותו אליו לדרך החסידות, החליט לעזוב את קראלי למשך ימי שהותו של הרה"ק מבארדיטשוב בעיירה.

כשנכנס הרה"ק ה'קדושת לוי' לביתו של הגרמ"א אסטרייכר, הבחין בעריסת תינוק העומדת בצידי בית והתעניין מיהו התינוק הלז, כשאמרו לו שזהו 'יהונתן בנימין' בנו הקטן של רבי משה אריה המרא דאתרא, נענה ואמר: "יא יא, אבער דער קליינער וועט נאך זיין א גרויסע חסיד" (אביו אכן לא נמצא כאן ולא נסחף לדרך החסידות, אבל התינוק הזה עוד יהיה חסיד גדול)… ואכן, ברבות הימים הגה"צ רבי יהונתן בנימין אסטרייכר זצ"ל אב"ד טשענגער, היה מסתופף בצילם של צדיקי החסידות בדורו.

בצידו השמאלי של בית הקברות, בצמוד לחומה המקיפה אותו, הקימה אגודת 'אהלי צדיקים' אוהל מעל קברו של אחד מרבני וצדיקי העיירה, גם הוא לבית משפחת הרבנים אסטרייכר, הגה"צ רבי אליעזר בן הגה"צ רבי אלכסנדר אסטרייכר זצ"ל. יצוין כי זקני קראלי העידו שלצד מצבתו של הגרמ"א אסטרייכר, עמדה לפני המלחמה מצבתו של אביו הגה"צ רבי מאיר יהודה לייב זצ"ל, אך כבר אז היתה היא שקועה בתוך האדמה בחצייה, וככל הנראה אבדה בצוק העתים, כי לעת עתה לא נודע מקומה הנכון.

במקביל, בבית הקברות השני של קראלי, נמצאה מצבתו של האברך הרב הילל מאיר משה ז"ל, אשר על מצבתו נכתב 'בן הרב אב"ד דק"ק ווראגוב יע"א, וחתן הרב אב"ד דק"ק חוסט יע"א בעהמ"ח ערוגת הבושם ז"ל'. הרב ישראל מאיר גבאי מספר כי בפעילותו הנמרצת של הרה"ג רבי משה יחזקאל שרגא גרינוואלד שליט"א, מצאצאי מרן ה'ערוגת הבושם' ואחד מהדואגים לעתידם של קברי צדיקים בהונגריה ורומניה, נמצאה המצבה החשובה הזו כשהיא שבורה ומרוצצת לחלקים קטנים, וגם הכיתוב שהיה מנוסח עליה היה בלתי קריא לאחר השנים הרבות שעברו עליה בהזנחה שכזו. כעת, הוקמה מצבה חדשה באותו מקום עם כיתוב מאיר עיניים בכבוד הראוי, כאשר המצבה המקורית השבורה הוכנסה מתחת למצבה החדשה שהוקמה תחתיה.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע