Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רוהטין, אוהל חדש נבנה על קברי הצדיקים:

בעת פעולת חישוף שיקום והצלת קברים נתגלתה בבית העלמין היהודי ברוהטין מצבה שתעורר הדים רבים עם פרסומה.

רוהטין שלהי שנת תשס"ב הרב ישראל מאיר גבאי יו"ר אגודת ′אהלי צדיקים – גדר אבות′ מגיע לבית העלמין היהודי ברוהטין במטרה לחשוף ולגלות את מקום ציוניהם של הרה"ק רבי אורי מרוהטין זיע"א, הרה"ק רבי יהודה צבי (השני) מסטרטין זיע"א ובנו רבי יצחק אהרן מרוהטין זיע"א זאת על פי עבודת מחקר שארכה זמן רב.

עמל רב והמון דביקות במטרה נשאה פרי ואכן הצליח הרב ישראל מאיר גבאי הי"ו למצא את ציוניהם העתיקים של הרה"ק רבי אורי מרוהטין זיע"א, הרה"ק רבי יהודה צבי (השני) מסטרטין זיע"א ובנו רבי יצחק אהרן מרוהטין זיע"א כשהם על עמדם ונתגלו מצבותיהם, המצבות עברו שיקום והבלטת אותיות, ונעקרו מסביבם צמחים ועשביה שוטה שצמחה והסתירה את המצבות ובית הקברות גודר וסומן.

כאמור כל זאת נעשה לפני כעשור שנים.

במהלך השנים שחלפו מאז העבודות בבית העלמין צמחה שם צמחיה עבותה שמנעה גישה למצבות ואף הסתירה אותם מעיני המבקרים במקום, ההזנחה והעזובה הייתה רבה ולצורך כך נדרשו מאמצים רבים כדי לחשוף שוב את המצבות, כמו כן הגדר שנבנתה מברזל נעקרה ע"י מקומיים המסתחרים במתכות.

ואכן נעשתה במקום עבודת חישוף מקיפה. נעקרה הצמחייה המפריעה את הדרך למקום ציוניהם והמצבות שופצו וחודשו כדי שיהיה ניתן לקרא את הכתב בבירור.

בכדי למנוע את המשך העזובה בנתה האגודה אוהל מעל ציוני מצוקי ארץ הקבורים שם הלא הם הרה"ק רבי אורי מרוהטין זיע"א, הרה"ק רבי יהודה צבי (השני) מסטרטין זיע"א ובנו רבי יצחק אהרן מרוהטין זיע"א ואכן מי שיפקוד את בית העלמין יראה במו עיניו את האוהל החדש העומד על תילו.

כמו כן החליטה האגודה להעמיד שומר בתשלום מלא ובמימון האגודה שיטפל וישמור את המקום וידאג לסלק עשבים שוטים ואשפה מן המקום.

בניית הגדר מחדש מתעכבת בשלב זה עקב קשיים תקציביים.

בשולי הדברים ובשלב זה ניתן רק לומר כי בעת עבודות החישוף והשיקום אותרה באקראי מצבה שעל גבה  נכתב דבר שלאחר בדיקה מעמיקה יכול לעורר הדים רבים כי מדובר במציאת קברו של אחד מצדיקי הדורות שככל הנראה קבור שם.

בשלב זה אין באפשרותנו לתת פרטים נוספים על הפרשה אך עם אימות דבר התגלית נעדכן אתכם בפרטי התגלית.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע