Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

קיטוב – אוקראינה

בית הקברות בעיר קיטוב שבאוקראינה עבר טיפול ונקיון יסודי על ידי אגודת אהלי צדיקים

בחודשים האחרונים טיפלה אגודת אהלי צדיקים – גדר אבות בראשות הרב ישראל מאיר גבאי בבית הקברות בעיר קיטוב בו טמונים גדולי עולם בניהם רבי משה מקיטוב תלמיד הבעש"ט, רבי אהרון קיטובר בעל עונג חיים לשבת,  רבי חנוך העניך הכהן, רבי דוד בער מקיטוב בנו של רבי משה מקיטוב.

במהלך השנים צמחו פרא בבית הקברות עצים ועשבים שוטים דבר שפגע במצבות העתיקות והקשה את הגישה לקברים דבר שהסב סבל רב לעולים לפקוד את בית הקברות בעיר קיטוב.

בחודשים האחרונים טיפלה האגודה בבית הקברות העצים נגזמו והעשבים נוקשו ומאות מצבות עתיקות התגלו מבין הצמחיה העבותה שצמחה במקום והסתירה את מראה בית הקברות.

העולים שפקדו את בית הקברות לאחרונה הביעו את סיפוקם וקורת רוחם למראה בית הקברות הנקי שנגלה לעיניהם.

יש לציין כי לפני מספר שנים איתרה האגודה את קברי הצדיקים בקיטוב ובנתה סככה מעץ מעל קברי הצדיקים הטמונים במקום וזאת בכדי להקל על העולים לפקוד את הצדיקים הטמונים בקיטוב.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע