Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

קורסטישב: הוקמה מצבה על ציון רבי משה מקורסטישב

בקורסטישב שבאוקראינה, סיימה האגודה להקים מצבת ציון על המקום בו עמד האוהל על ציונו של רבי משה מקורסטישב (קורסצ'וב), בנו של הרה"ק רבי מרדכי מטשרנוביל, ולציון כי השטח הינו בית הקברות היהודי של קורסטישב.

בקורסטישב שבאוקראינה, סיימה האגודה להקים מצבת ציון על המקום בו עמד האוהל על ציונו של רבי משה מקורסטישב (קורסצ'וב), בנו של הרה"ק רבי מרדכי מטשרנוביל. בנדבת ליבו של הנדיב היקר ר' מאיר אפרים שיחי' שתרם את ההוצאות לע"נ אביו הר"ר שמואל בן ר' אשר ענזיל הכהן ז"ל.


שטח בית הקברות, חולל ברובו (אם כי לא נחפר) והפך לשטח בנוי. וממילא, הקמת האוהל מחדש לא הייתה מעשית, כמו גם גידור בית הקברות וכדומה.


המצבה, העומדת בחצר פרטית ואליה רוצף שביל גישה, מציינת כי השטח הינו שטח בית הקברות היהודי של קהילת קורסטישב, וכי במקום בו היא עומדת עמד האוהל שעל ציונו של רבי משה מקורסטישב.


 


רבי משה מקורסטישב [קארסטשוב, קורסצ'וב], היה בנו של רבי מרדכי מטשרנוביל (הראשון), הוא נולד בשנת ה'תקמ"ט, ונפטר בי"ח בטבת ה'תרכ"ו.


 

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע