Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
"ושם, במקום גניזת הצדיק, זוכה כל אחד שירחמו עליו מלמעלה וידונו אותו לכף זכות".
(שלוחין ב' י"ג)
"ועל כן הוא דבר גדול מאוד מאוד להרבות לילך על קברי צדיקים אמיתיים".
(כתובת קעקע ג' ב')
על ידי השתטחות על קברי צדיקים, הקב"ה עושה לו טובות, אף על פי שאינו ראוי לכך.
(ספר המידות, צדיק קעג)
"עיקר השראתה שכינה בדורותינו אלה - בקיברי צדיקים".
(מובא ב"לשם" חלק ד' בשם הגר"א)
"מותר לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ להשתטח על קיברי צדיקים, מצד שהיא מצוה רבה".
מובא ב"שדי חמד" (מערכת ארץ ישראל אות א')

עזרו לנו להמשיך
לשמר את העבר היהודי ברחבי העולם, ולהציל בתי קברות באירופה ולשמרם.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב telegram

קורילובצי: חיפשו את קבר האחים, מצאו את קברי נכדי ה"אוהב ישראל"

קורילובצי: חיפשו את קבר האחים, מצאו את קברי נכדי ה"אוהב ישראל"

הרב ישראל מאיר גבאי בסיור בשטח בית הכנסת במהלך הבנייה
הרב ישראל מאיר גבאי, יו"ר "אהלי צדיקים" משקיע את כל חייו ע"מ לאתר, לשפץ ולהקים את אתרי הקודש באירופה וברחבי העולם כולו. ככזה, פונים אליו רבים בבקשות שונות לאיתור קברי יקיריהם. כזה היה אותו ידיד שביקש מהרב גבאי להתלוות אליו אל קבר סבו, אשר נעקד על קידוש ה' וטמון בקבר האחים הגדול שבעיר קורילובצי.
הרב ישראל מאיר גבאי בסיור בשטח בית הכנסת במהלך הבנייה

הרב ישראל מאיר גבאי, יו"ר "אהלי צדיקים" משקיע את כל חייו ע"מ לאתר, לשפץ ולהקים את אתרי הקודש באירופה וברחבי העולם כולו. ככזה, פונים אליו רבים בבקשות שונות לאיתור קברי יקיריהם. כזה היה אותו ידיד שביקש מהרב גבאי להתלוות אליו אל קבר סבו, אשר נעקד על קידוש ה' וטמון בקבר האחים הגדול שבעיר קורילובצי.

הרב גבאי נעתר בחפץ לב, אך מה שהמתין לו בקורילובצי לא שיער. הביקור בקבר האחים אשר ביער מחוץ לעיר ריגש אותו מאד. והמחשבה הקבועה לא אחרה לבוא: 'שמא יש בעיר בית עלמין שאנו לא יודעים עליו'…

ממחשבה למעשה, הרב גבאי נכנס אל תוך העיר והחל בחיפושים אחר בית העלמין היהודי, משנמצא זה לאחר חיפושים מייגעים, התברר כי כמעט והינו חסר גישה אליו מחמת הקוצים והדרדרים המכסים כל חלקה טובה והקשו הן על הראות והן על התזוזה במקום. אך להרב גבאי הדברים האלה רק מגדילים את האתגר…

קבר האחים אותר בסוף, בבית העלמין בעיירה. אך לצד זה, התגלה מחזה נוסף, אוהל רעוע ומט ליפול, נותר עומד בנס, שעון על עץ. כאילו נאחז בשארית חייו האחרונים, כאילו המתין כאן לרב גבאי שיבוא, שיראה, שיבחין בו, שיידע את מי הוא מכבד, ויאפשר לו לקרוס ולילך אל מנוחתו.

הגיע הרב גבאי, נפעם כולו, בירורים מקיפים שערך ושטיחת הדברים בפני כ"ק האדמו"ר מבאיאן שליט"א, העלו כי באוהל הקדוש טמונים נכדיו של הרה"ק ה"אוהב ישראל" מאפטא זי"ע,  התגלית המרעישה ריגשה את כל השומעים, והרב גבאי, לא נרתע ממצבים כלכליים קשים, שוקד על פיתוח האוהל הקדוש ובית העלמין כולו.

Scroll Up

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא: