Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

קוצק: שופצו קברי האדמו"רים לבית קוצק.

זה שנים ארוכות שאהל האדמו"רים לבית קוצק ובראשם הרה"ק רבי מנחם מנדל מורגנשטרן השרף מקוצק, עומד בעליבותו במרכז בית הקברות היהודי השוכן בקוצק (Kock) שבפולין.


בסיעתא דשמיא, בזמן האחרון עלה בידי פעילי האגודה לשפץ את המבנה, אשר קיבל צורה חדשה, כראוי לו. השיפוץ חייב היה להיעשות לפני בוא החורף הקרב ובא שאז, בשל הקור העז, העבודות קשות מנשוא וכמעט בלתי אפשריות.

באהל טמונים הרה"ק רבי מנחם מנדל מורגנשטרן מייסד שוששלת קוצק | לביוגרפיה המלאה – לחץ כאן!
בנו ממשיך דרכו רבידוד מקוצק | לביוגרפיה המלאה – לחץ כאן!
בנו רבי בנימין | לביוגרפיה המלאה – לחץ כאן!
חתנו רבי דוד זאב ונכדו רבי יעקב יהושע מקוצק.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע