Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

קולומי, אוקראינה: הקמת מציבה

הוקמה מציבה על מקום מנוחתו של הרה"ק רבי הלל מקולומי זיע"א

לפני כ-10 שנים החל הרב ישראל מאיר גבאי יו"ר אגודת 'אהלי צדיקים – גדר אבות' לחפש את את מיקום האוהל של הרה"ק רבי הלל מקולומי זיע"א, בעזרתם של מקומיים ובפרט עזרתו הרבה של רבה של העיר סטינסלב שבאוקראינה הרב משה לייב קנלסיק שליט"א.

לאחר חיפוש ממושך ובדיקה של עדויות איתר יו"ר האגודה את המקום בו עמד האוהל, האגודה הגישה בקשה לבנות במקום אוהל, אך הרשויות המקומיות לא אישרו את הבקשה להקמת אוהל אלא רק מצבה ועוד הם ביקשו היות שזה פארק שיהיה גם טקסט על הצבה בשפה הרוסית.

בשנה האחרונה הציבה האגודה במקום מצבה בלשון הקודש על פי מה שמובא בספרים הק' שאין לכתוב על מצבות נוסחאות בלשונות לועזיים.

בעקבות כך התעוררו צאצאי הרה"ק רבי הלל מקולומיי זיע"א ונטלו על עצמם את מלאכת גידור בית הקברות, בית הקברות גודר וקיבל הכרה רשמית שמדובר בבית קברות יהודי.

האגודה משלמת מידי חודש בחודשו על טיפול והחזקת המקום שיהיה נקי ומסודר כיאה וכיאות.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע