Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

קולומיה, אוקראינה: אוהל על ציון הרה"ק רבי הלל מקולומיה זיע"א

20 שנה אחר הקמת המצבה על ציונו בתוככי פארק עירוני, השיגה "אהלי צדיקים" את האישורים המיוחלים להקמת האוהל
 

במסגרת מסעותיו של יו"ר אגודת "אהלי צדיקים – גדר אבות" הרב ישראל מאיר גבאי, לאיתור קברי קדמונים ברחבי אקראינה, הוא הגיע לפני כ-20 שנה אף לקולומיה העיר, שם איתר את ציונו של אחד מגדולי החסידות – הרה"ק המפורסם רבי הלל מקולומיה זי"ע.

לאחר איתור הציון, ששכן בתוככי פארק עירוני שהוקם במקום, החל יו"ר האגודה במאמצים להקמת אוהל על הציון. השלטונות התנגדו לכך בתוקף, הקמת אוהל בתוככי הפארק אינו דבר של מה בכך. לאחר מאמצים מרובים, השתדלויות ותחנונים, פעולות להם גם היה שותף רבה של מחוז ועיר סטניסלב – שקולומיה נמצאת בתחומה – הרב משה לייב קלסניק שליט"א, עלה אז ביד הרב גבאי אישור אך ורק להקמת מצבה.

מצבת הזיכרון על קברו הוקמה אז לכבוד הצדיק, אך המאמצים להקים אוהל בכל זאת, מעולם לא הופסקו, הרב גבאי פעל ופעל, ולאחר 20 שנה, השיג את האישורים המיוחלים להקמת אוהל ולגידור המקום כראוי, יחד עם האדמו"ר מקולומיה שליט"א – הרב שמואל לוי ויינברגר – בן אחר בן להרה"ק רבי הלל זי"ע.
ואכן, לאחר גידור המקום ע"י ארגון "אבותינו", הקימה האגודה אוהל מפואר על הציון, כאשר בתוככי האוהל מוצב אף מצבת זיכרון ענק ומפוארת בו מונצחים הקדושים הטמונים בבית העלמין כולו. כל זאת בעזרת הרב יעקב, ראש הקהילה היהודית בקולומיה, ידידו האישי של ראש העיר המקומי.

"ההשגחה העליונה סיבבה כך", מספר יו"ר הארגון "שאזכה לפגוש את האדמו"ר מקולומיה, ובכוחות משותפים להוציא מן הכח אל הפועל את מה שאנו עמלים עליו כבר עשרות בשנים".
 

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע