Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

קולבסוב: הוקם אוהל על ציון הרה"ק ר' יחיאל מקולבסוב

בשבוע שעבר הוקם בקולבסוב שבפולין אוהל על ציונו של ר' יחיאל מקולבסוב,בנו של ר' אשר ישעיה רובין מרופשיץ, חתנו של הרה"ק רבי נפתלי מרופשיץ, ובנו, ר' אשר ישעיה.

בשבוע שעבר הוקם אוהל על ציונו של ר' יחיאל מקולבסוב שבפולין ובנו, ר' אשר ישעיה.


 


ר' יחיאל היה בנו של ר' אשר ישעיה רובין מרופשיץ, חתנו של הרה"ק רבי נפתלי מרופשיץ וממלא מקומו ברופשיץ.


 


ר' יחיאל נולד בשנת תק"ע, התעטר בכתר רבנות קולבסוב בשנת תקצ"ה, ונפטר בכ' תמוז תר"ך.


בנו, ר' אשר ישעיה נולד בשנת תר"ו, היה חתנו של רבי אלכסנדר סנדר בן רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל מיכל מקומרנא, ונפטר בכ"א אלול תרע"ד, והיה ידוע בעבודת התפילה שלו.


 

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע