Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

קודימה, אוקראינה : שיפוץ וסימון בית הקברות

קודימה, אוקראינה: שיקום ושימור בית הקברות בית הקברות שוקם ושומר כמו כן צוינו קברי רבני העיר

קודימה, עיירה הממוקמת במחוז אודסה על הציר בין הערים אומן לאודסה, לעיירה קודימה הסטורייה יהודית עשירה שהסתיימה במלחמת העולם השניה, עיירה מלאה חיים יהודיים יעידו על כך בתי העלמין, הזכרון האחרון ליהדות בעיר זו.
 

בקודימה ישנם שני קברי אחים מתקופת המלחמה ובית קברות יהודי בו קבורים יהודי ורבני העיר לדורותיהם.

במהלך מסעותיו של יו"ר האגודה הרה"ח ר' ישראל מאיר גבאי שליט"א להצלת בתי הקברות שהה יו"ר האגודה בעיירה בלטה לצורכי
בירור ומחקר על תושביה היהודים של העיירה ומקום קבורתם, באורח פלא מצא יו"ר האגודה יהודי מקומי שסיפר לו על העיירה קודימה הסמוכה אותה זכר עוד בימיה הטובים כעיירה יהודית מובהקת.


יו"ר האגודה יצא מיידית יחד עם היהודי אל בית הקברות  של העיירה קודימה הסמוכה  והחל במלאכת זיהוי וסימון הקברים, בבית הקברות נמצאו קברי רבנים שנעלמו בתוך הצמחיה העבותה שנערמה במהלך השנים הרבות שחלפו מאז חורבנה של העיירה.

יו"ר האגודה שלח למקום את צוות הפועלים המיומן שמלווה את פעילות האגודה בשיקום ושימור בתי הקברות, תוך כדי שמירה קפדנית
על שלמות המצבות ומיקומם, מצבות רבות התגלו במהלך העבודה שהושלמה, בכך מציינים באגודה בסיפוק עוד בית קברות יהודי שניצל.

פרטים נוספים על אודות בית הקברות ורבני העיר התקבל באדיבות מאת י. זילברברג כתב המודיע.

לפני המלחמה נקרא השם קאדימא. בעיר זו כיהן כרב הגאון ר' ניסן ב"ר אפרים צבי טיטיעווסקי זצ"ל. נולד תרכ"ו, מגזע הגאון רבי חיים אחיו של המהר"ל מפראג. נסמך להוראה ע"י הגאון רבי יצחק אלחנן ספקטור מקובנא. בשנת תרנ"ה נתקבל לרב בעיירה סטאניסלאווטשיק בפלך הנ"ל. ובשנת תרנ"ח נתיישב כרב בעיר קאדימא. בעמח"ס שו"ת עצי עדן על ד' חלקי שו"ע.

 

 

 

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע