Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

קבלת התורה במז'בוז'

למעלה מאלף איש שבתו בחג מתן תורה בעיירה מז'יבוז' ערש החסידות | אגודת אהלי צדיקים בראשות הרב ישראל מאיר גבאי העמידה לרשות העולים אש"ל מלא

למעלה מאלף איש מיראי ה′ חסידים ואנשי מעשה שבתו בחג השבועות האחרון בעיירה מז′יבוז′ סמוך לציונו של אור שבעת הימים מרנא ורבנא רבנו ישראל בעל שם טוב זיע"א, לרגל יום ההילולא, עלייה חדה נרשמה במספר העולים לציון לרגל מלאת 250 שנה להסתלקות ארון האלוקים.

 

באגודת אהלי צדיקים בראשות הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א, נערכו מבעוד מועד לקליטת ההמונים, והעמידו לרשות הציבור את מבני הכנסת האורחים שברשות האגודה, בנוסף דאגו באהלי צדיקים למקומות לינה נוספים, גם בהם שהו ההמונים במהלך החג. בנוסף עמלו פעילי האגודה לספק אש"ל מלא במשך כל הימים והאורחים נהנו מסעודות חג מפוארות שהתנהלו באוירה עילאית מרוממת.

 

בין הבאים להסתופף בצילו של הבעל שם טוב זיע"א, כ"ק האדמו"ר ממאקווא שליט"א, הרה"ג רבי יצחק דוד גרוסמן רבה של מגדל העמק, ראש כולל צמח צדק הגה"ח רבי חיים שלום דייטש שליט"א, הגה"ח רבי נחמן יוסף טווערסקי אחיו של האדמו"ר מראחמסטריווקא שליט"א ועוד.

 

התפילות נערכו בבית הכנסת שבבית "היכל הבעל שם טוב" הסמוך לציון ובבית הכנסת העתיק של הבעל שם טוב ששוחזר במדויק על ידי האגודה והעומד בראשה הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א, בית המדרש המכוון כנגד בית מקדש של מעלה (שפתי צדיקים ט), סעודות החג שהיה מגוון ובשפע רב התקיימו בחדר האוכל הגדול של אהלי צדיקים ובאוהל שנבנה על ידי האגודה במיוחד לרווחת הציבור.

 

מקובל שבעת פטירתו של רבנו ישראל בעל שם טוב זיע"א, אמר "אל תבואני רגל גאווה" ואולי בשל כך היה ניכר האחדות והשפלות במקום, בחור עם איש שיבה, סעודות החג שהתנהלו בשירה וזמרה ובהלל והודיה באחדות נפלאה היה נרגש כי השובתים במקום נמצאים טפחיים מעל הקרקע.

 

פעילי האגודה טרחו רבות ועמלו מסביב לשעון על מנת לספק לעולים לציון את כל צרכיהם, ובאהלי צדיקים אומרים לנו בסיפוק רב כי הרוגע והשלווה שניכרו על פניהם של האורחים היו שווים את הטרחה הרבה…

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע